Responsabilitat Social Corporativa

La RSC és un element transversal que afecta totes les àrees i unitats de negoci, des de la presa de decisions fins a l’operativa de treball, i forma part de la cultura organitzativa

Per a Autopistas, la Responsabilitat Social Corporativa és una manera d’entendre el paper de l’empresa a la societat, considerant els impactes ambientals, socials i econòmics de l’activitat i les relacions amb els diferents grups d’interès.

Marca ER ISO 9001 bn2
Marca ER OHSAS 18001 rgb
Marca ER SEGUR. VIAL ISO 39001 rgb2
GA gestión ambiental 14001-rgb

Voluntariat

El Programa de Voluntariat Corporatiu d’Abertis és una iniciativa impulsada per un grup de treballadors de la companyia, mitjançant el qual Abertis facilita un marc per poder dur a terme activitats de voluntariat durant el seu temps lliure. Amb el lema «Sumem voluntats», s’organitzen diverses activitats solidàries al llarg de l’any.

Política de qualitat

Treballem cada dia amb l’objectiu d’assolir els estàndards més alts de qualitat en el servei i bones pràctiques: mediambientals, de seguretat i salut en el treball, amb criteris de sostenibilitat.