RSC

La Responsabilitat Social Corporativa és per a abertis una manera d’entendre el paper de l’empresa a la societat, considerant els impactes ambientals, socials i econòmics de l’activitat i les relacions amb els diferents grups d’interès. A més a més, la integració d’aquesta triple balança permet al Grup adoptar un sistema de millora continuada com a base de l’estratègia empresarial.

La RSC és un element transversal que afecta totes les àrees i unitats de negoci, des de la presa de decisions fins a l’operativa de treball, i forma part de la cultura organitzacional.

Voluntariat

El Programa de Voluntariat Corporatiu d’abertis és una iniciativa impulsada per un grup de treballadors de la companyia, mitjançant el qual abertis facilita un marc per poder dur a terme activitats de voluntariat durant el temps lliure d’aquests treballadors. Amb el lema «Sumem voluntats», s’organitzen diverses activitats solidàries al llarg de l’any.

Política de qualitat     

Disposem d’una política de qualitat certificada segons les normes ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 per al conjunt de les seves activitats. Treballem cada dia amb l’objectiu d’assolir els estàndards més alts de qualitat en el servei i les bones pràctiques mediambientals i de seguretat i salut en el treball, amb criteris de sostenibilitat.

Aquí podràs descarregar la nostra Política de Qualitat.