Comencen les obres per instal·lar pantalles acústiques a la C-32 a Mataró

15/09/2017

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs per a la instal·lació de pantalles acústiques en una zona pròxima a l’enllaç de Mataró Oest de la C-32. Les obres, a càrrec de la societat concessionària INVICAT, d’acord amb el conveni que va signar amb la Generalitat de Catalunya per millorar la integració de l’autopista C-32 al territori, tenen un pressupost de 506.

000 euros i una durada prevista de tres mesos i mig.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs per a la instal·lació de pantalles acústiques en una zona pròxima a l’enllaç de Mataró Oest de la C-32. Les obres, a càrrec de la societat concessionària INVICAT, d’acord amb el conveni que va signar amb la Generalitat de Catalunya per millorar la integració de l’autopista C-32 al territori, tenen un pressupost de 506.000 euros i una durada prevista de tres mesos i mig.

Aquesta actuació té com a objectiu disminuir l’impacte acústic causat pel trànsit de l’autopista a l’alçada de la zona de Figuera Major i el barri de Vista Alegre i consisteix en la instal·lació d’apantallaments acústics al marge dret de l’autopista C-32, en una longitud aproximada d’uns 356 metres. Per a la seva execució, durant dos mesos s’afectarà el carril dret de la calçada sentit nord de l’autopista C-32, en una longitud aproximada d’uns 1,4 km, en horari nocturn majoritàriament i fora d’hores punta.

La pantalla projectada té una alçada de 3 i 4 metres i està formada per panells fonoabsorbents de 5 metres de longitud recolzats sobre un sòcol de formigó de 0,60 metres d’alçada, encaixats entre suports d’acer. Els panells són de formigó, amb una part interna estructural i un recobriment de formigó porós pel costat de la via emissora, per tal d’atenuar el soroll provinent de la C-32.

Les obres també contemplen l’execució de noves barreres de seguretat i abalisament, senyalització vertical i horitzontal i reposició dels serveis afectats dins el tram objecte dels treballs.

15 de setembre de 2017