E-factura

AVANTATGES: AMB E-FACTURA TOT SERÀ…

Més còmode
Pots consultar les teves factures en el moment que vulguis i des de qualsevol lloc.

Més ràpid
T’informarem en el moment d’emetre la factura.

Més ecològic
Redueix l’ús de paper estalviant-te l’enviament postal.

Més segur
Només tu pots rebre les teves dades personals i de consum al teu correu electrònic.

Igual de vàlid
La mateixa validesa legal que en paper.

Más cómodo
Puedes consultar tus facturas en el momento que quieras y desde cualquier sitio.

Más rápido
Te informaremos en el momento de emitir la factura.

Más ecológico
Reduce el uso de papel ahorrándote el envío postal.

Más seguro
Sólo tú puedes recibir tus datos personales y de consumo en tu correo electrónico.

Igual de válido
Misma validez legal que en papel.

¿Com sol·licitar la factura de pagaments en efectiu?
Fes clic aquí