Sostenibilitat

EL NOSTRE
COMPROMÍS

A Autopistas contribuïm al desenvolupament i benestar de la societat mitjançant una mobilitat eficient, segura i coherent amb la sostenibilitat del planeta.

10.6

en millores energètiques i mesures de protecció del medi ambient

5.5

de reducció de tones equivalents CO2 emeses a l'atmosfera, gràcies al Pla d'eficiència energètica cap a 0 emissions CO2

98

de residus totals valoritzats

EL NOSTRE
FULL DE RUTA

A Autopistas, igual que el Grup Abertis en què ens integrem, estem alineats amb l’Agenda 2030.

Volem ser un agent actiu i contribuïm amb accions concretes a 12 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Autopistes i la
descarbonització

21_024-Huella-Carbono-Icono-Autopistas

El nostre objectiu és contribuir de manera activa a la reducció de les emissions d’efecte hivernacle i la descongestió del transport.

Planifiquem cadascuna de les nostres actuacions per complir la normativa ambiental, reduir la contaminació i els impactes provocats per l’activitat i per l’ús de la infraestructura. Comptem amb un sistema de seguiment ambiental, amb una metodologia de controls operacionals i amb la certificació de la norma ISO 14001 que avala la nostra voluntat de contribució al medi ambient, més enllà del compliment normatiu. Entre els aspectes ambientals més significatius de la nostra activitat hi ha: el consum de recursos com l’aigua, els combustibles fòssils, els
residus, els abocaments a lleres, el soroll, l’afecció al terra o l’efecte sobre la fauna.

Cal destacar la contribució de la certificació del Sistema de Gestió de l’Energia segons la ISO 50001 a la reducció de la petjada de carboni d’Autopistes conforme al compromís de la Direcció d’acció climàtica de reduir les emissions de CO2.

AQUESTES SÓN LES NOSTRES
INICIATIVES EN CURS:

Autopistas i la
Seguretat viària

El nostre objectiu és reduir en un 50% el nombre de víctimes mortals de trànsit i de víctimes greus a la nostra xarxa d’autopistes a la 2a Dècada d’Acció de la Seguretat Viària de les Nacions Unides.

El Grup Abertis, en què estem integrats, ja va assolir aquest objectiu de reducció del 50% per al període 2010-2020.

PER AIXÒ TREBALLEM EN:

El 2022:

Autopistas i la
cultura corporativa

El nostre objectiu és contribuir al desenvolupament d’una cultura organitzacional basada en: principis ètics, rebuig de la corrupció, la incorporació de noves pràctiques de bon govern, la igualtat i la inclusió, la generació de sinergies positives amb les comunitats locals, etc.

Disposem d’un Sistema de Compliance que vetlla per la nostra responsabilitat i comportament ètic. La nostra Direcció ha aprovat la Política d’igualtat per garantir un entorn de treball igualitari i inclusiu.

ESTEM TREBALLANT A: