Proveïdors

SAP Ariba

Des d’Autopistas evolucionem cap a un model més eficient de la funció de compres amb la incorporació de SAP Ariba.
Aquesta solució tecnològica inclou noves funcionalitats que faciliten la coordinació interna i les nostres operacions amb els proveïdors.

Algunes d’aquestes millores són:

  • Llançament de procesos de compra (RFx)
  • Homologació, avaluació i plans de millora.
  • Gestió de contractes i factures electròniques.

Un pas més en la nostra evolució digital que ens permetrà simplificar les tasques del dia a dia.

Com puc ser proveïdor d’Autopistas?

Si estàs interessat a formar part d’Autopistas, el primer pas és enviar mail a compras@autopistas.com. Des de Compres autopistas revisarem la teva petició.

Homologació

Per al registre i l’homologació dels seus proveïdors, Autopistas utilitza el sistema extern Gosupply, un directori online de proveïdors de béns i serveis que dona servei a les principals empreses del sector Serveis i Indústria.

En funció del nivell de facturació anual del proveïdor i de les categories de productes i serveis als quals dedica la seva activitat principal, Autopistas determina si el proveïdor és crític, estratègic, estàndar o elemental.

Compras d’Autopistas es posarà en contacte amb el proveïdor per comunicar-li la seva categoria i les passes a seguir per la seva homologació a Gosupply.

Política de compres

Abertis Autopistas ha implantat un model de gestió de compres global i integrat, aplicable a l’àmbit de tot el Grup.

Un dels pilars de la Política de Compres d’Abertis és la relació amb els proveïdors, que assumeix la responsabilitat de gestionar de manera òptima la relació que hi tenim.

La relació amb els proveïdors es basa en els valors i principis que recull el Codi Ètic i en la Política de Responsabilitat Social del Grup Abertis.

Així mateix, es posará a disposició dels nostres proveïdors la Política de Qualitat d’Autopistas basada en la gestió de Qualitat, Seguretat Vial, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.

Calcula la teva petjada de carboni

A Autopistas treballem amb criteris mediambientals per a la utilització racional dels recursos naturals, l’eficiència en l’ús de l’energia, la reducció d’emissions, la protecció de la biodiversitat i la gestió dels residus i l’aigua.

Planifiquem cadascuna de les actuacions per complir amb la normativa ambiental, reduir la contaminació i els impactes provocats per l’activitat i per l’ús de la infraestructura.

En aquest sentit, volem fer extensiu el nostre compromís amb la sostenibilitat a tots els nostres proveïdors.
Per això, ara podeu calcular les emissions de CO2 dels vostres desplaçaments per les nostres autopistes

La petjada de carboni és la quantitat d’emissions, de gasos d’efecte hivernacle que produeix l’ésser humà en fabricar un producte o fer les seves activitats diàries, i s’expressa en tones de CO2 equivalents. Cada persona deixa una petjada de carboni al planeta segons el consum i tipus d’hàbits que realitza al seu dia a dia: quins aliments consumeix, com fa les compres, quin mitjà de transport utilitza, etc.

Fes clic aquí i calcula la teva petjada de carboni.