Proveïdors

Factures

Abertis posa a disposició dels seus proveïdors un sistema que els permet enviar les seves factures en format electrònic o introduir-les online.

A més, els permet consultar l’estat de les factures (pendents d’autorització, pendents de pagament, pagades, rebutjades, volum d’operacions) i de totes les comandes autoritzades pel Grup Abertis.

Homologació

Per al registre i l’homologació dels seus proveïdors, Autopistas utilitza el sistema extern Docuplus S&I, un directori online de proveïdors de béns i serveis que dona servei a les principals empreses del sector Serveis i Indústria.

En funció del nivell de facturació anual del proveïdor i de les categories de productes i serveis als quals dedica la seva activitat principal, Abertis determina si el proveïdor ha de registrar-se en el nivell bàsic o en el prèmium.

Serà Autopistas qui determinarà el registre prèmium, que implica l’aportació de documentació addicional i el pagament d’una quota anual a l’empresa Achilles South Europe per part del proveïdor.

Política de compres

Abertis Autopistas ha implantat un model de gestió de compres global i integrat, aplicable a l’àmbit de tot el Grup.

Un dels pilars de la Política de Compres d’Abertis és la relació amb els proveïdors, que assumeix la responsabilitat de gestionar de manera òptima la relació que hi tenim.

La relació amb els proveïdors es basa en els valors i principis que recull el Codi Ètic i en la Política de Responsabilitat Social del Grup Abertis.

Així mateix, es posará a disposició dels nostres proveïdors la Política de Qualitat d’Autopistas basada en la gestió de Qualitat, Seguretat Vial, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.

Negociació electrònica

El Codi Ètic del Grup Abertis determina que els processos de selecció de proveïdors han de complir els principis d’equitat, objectivitat i transparència. La selecció s’ha de basar, principalment, en criteris de qualitat, cost i compliment dels terminis. Així mateix, cal respectar les condicions contractuals pactades per les parts.

Amb l’objectiu de reforçar la relació amb els nostres millors col.laboradors, el Grup Abertis ha decidit implantar una nova plataforma de negociació, via web. Un espai reservat per a la interlocució directa entre Abertis i els seus proveïdors, mitjançant la publicació d’informació i l’intercanvi de documentació relacionada amb processos de compra i contractació.

D’aquesta manera, contribuïm a reforçar el nostre compromís amb:

 

  • La transparència en els processos de compra i contratació de bens i serveis.
  • El foment d’una relació estable i fiable amb els nostres proveïdors.
  • El respecte i cura del mediambient (minimitzant l’ús de paper).