Autopistas Seguretat Viària

Autopistas crea el Centre de Seguretat Viària

A Autopistas, l’eix de la nostra activitat és gestionar vies d’alta capacitat de manera segura i eficaç. Per això, totes les àrees de la companyia s’orienten a millorar la seguretat i potenciar el servei dels conductors a l’autopista.

El Centre de Seguretat Viària neix de la nostra voluntat de compartir amb la societat la nostra experiència i coneixement, i és responsable de l’anàlisi de dades i dels indicadors de les incidències i dels accidents registrats a l’autopista.

Som un partner expert en la seguretat de les autopistes i, partint del nostre coneixement, promovem la cultura viària començant per cada un dels nostres col·laboradors, als quals certifiquem com a “compromès en la seguretat viària de les autopistes”, i tractem d’arribar a tots els conductors que puguin circular per l’autopista.

Autopistas ha assumit el compromís, adquirit a escala mundial per les Nacions Unides en la Dècada de l’Acció per a la Seguretat Viària, de reduir en un 50% el nombre de morts al món per al 2020.

Així mateix, estem orgullosos de tenir la certificació UNE-ISO 39001, que avala la nostra excel·lència en la gestió de la seguretat viària dels serveis que presten els professionals d’Autopistas en totes les infraestructures que gestionem.

De resultes de la nostra experiència, dissenyem activitats i campanyes orientades a crear i potenciar la cultura de la seguretat viària.