Comença la campanya d’auscultació a les autopistes

04/05/2017

Per garantir la màxima seguretat viària i la millor qualitat als nostres clients, l’Àrea d’Obres i Conservació d’Autopistas s’encarrega, cada any, de planificar i coordinar la campanya d’auscultació a les autopistes per tal de verificar l’estat del  ferm i la senyalització, a més de comprovar que es troben dins els estàndards de qualitat d’Autopistas.

Els nivells d’exigència de la companyia respecte a de l’estat del paviment i de la senyalització estan per sobre dels estàndards marcats pel Ministeri de Foment, aportant així un valor diferencial en la qualitat i la seguretat que oferim als nostres clients.

La campanya, que s’iniciarà en els propers dies, està previst que es dugui a terme entre els mesos de maig i juny amb l’objectiu de tenir-ne els resultats i el seu anàlisi de cara a la planificació de les actuacions de conservació extraordinària del proper any.

A més, per minimitzar l’impacte en la fluïdesa del trànsit i garantir el millor servei al client, totes les auscultacions es realitzaran sense interrompre el servei a l’autopista, seguint les indicacions del Manual d’Actuacions en Pista (MAP) i en coordinació amb els respectius Centres d’Operacions i Seguretat Viària d’Autopistas.