Abertis obre al públic la pedrera romana del Mèdol rehabilitada

19/06/2014

Compromís amb la cultura, la societat i el medi ambient

Abertis obre demà al públic la pedrera romana del Mèdol rehabilitada

  • El projecte ha implicat la conservació i la millora arqueològica i geològica de l'antiga zona d'extracció de pedra romana.
  • S'ha millorat la visita al recinte monumental i s'ha creat un centre d'interpretació i divulgació.
  • Abertis Autopistas a Espanya hi ha invertit 1,5 milions d'euros, procedents del compromís amb l'1% cultural.
  • La pedrera obrirà al públic de dilluns a diumenge, de 09:00 a 16:00 hores.

 

Barcelona, 17 de juny del 2014

Abertis obre demà al públic la pedrera romana del Mèdol després d'haver-la rehabilitat i adequat, amb la qual cosa s'ha assolit una millora arqueològica i geològica de l'antiga zona d'extracció de pedra. El projecte, de caràcter multidisciplinari, ha estat impulsat per la Fundació Abertis i Abertis Autopistas a Espanya, i ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Foment, el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i Áreas.

El projecte, amb una inversió d'1,5 milions d'euros a càrrec d'Abertis Autopistas procedents del compromís amb l'1% cultural, s'ha desenvolupat en dos àmbits: una intervenció a la pedrera, mitjançant la realització de prospeccions arqueològiques a la zona del clot, i la creació d'un espai d'interpretació a l'àrea de servei i la museïtzació de la zona per tal de facilitar-ne la visita i donar a conèixer, mitjançant una explicació divulgativa, les funcions del monument i la seva riquesa històrica i mediambiental. La pedrera obrirà al públic de dilluns a diumenge, de 09:00 a 16:00 hores.

Les tasques arqueològiques, realitzades per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), han permès d'estudiar l'evolució del jaciment i entendre el funcionament de l'ús del conjunt del recinte en el seu origen.

Aquestes actuacions també s'han desenvolupat a la zona descoberta arran de l'incendi del juliol del 2010, que va cremar part del terreny al voltant del Mèdol i va fer aflorar noves zones, fins aleshores desconegudes, on s'havien conservat evidències clares dels treballs d'extracció de la pedra. Un cop netejada i explorada, aquesta zona s'ha incorporat al recorregut de la visita.

Així mateix, amb la finalitat de facilitar l'accés al recinte, s'ha construït una nova zona museística que inclou explicacions didàctiques de la història de la pedrera i la seva significació arqueològica. D'aquesta manera, al costat de la veïna àrea de servei de l'autopista AP-7, ara hi ha un centre d'interpretació que els visitants podran visitar. En aquest espai es detalla l'ús de la pedrera romana en la seva totalitat: des del procés d'extracció de la pedra fins al seu ús final en monuments destacats de Tàrraco, i també les eines utilitzades, les tècniques d'extracció i transport, la relació amb altres pedreres romanes, etc.

D'altra banda, com a mostra del seu compromís amb l'educació i la cultura, la Fundació Abertis preveu posar a disposició de les escoles tant l'espai i com els diferents materials que es generaran des del punt de vista divulgatiu i educatiu del projecte.

La pedrera del Mèdol

La pedrera romana del Mèdol, que ocupa una superfície d'11 hectàrees, és un dels tretze monuments que conformen el conjunt arquitectònic de la Tarragona romana, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. La pedra extreta del Mèdol va servir per construir els edificis més importants de Tàrraco, capital de la Hispània Citerior, durant l'època de la República i l'Imperi Romà.

Amb aquesta pedra es van alçar monuments encara presents actualment, com ara les muralles (d'entre els segles III i II aC), l'amfiteatre (del segle II dC) i el circ o el Fòrum Provincial de Tarragona (del segle I dC). En el marc de la monumentalització de la ciutat, la pedra del Mèdol es va utilitzar també per fer escultures, altars i inscripcions diverses. La pedra es transportava cap a la ciutat per la Via Augusta, que en part coincideix amb el traçat de l'actual autopista AP-7, o per mar.

Conseqüència del seu compromís amb la comunitat i la cultura, Abertis va preservar la pedrera i la va obrir a la visita pública mitjançant un acord amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona. El monument forma part dels itineraris culturals del Museu d'Història de Tarragona.

Es pot accedir a la pedrera des de l'àrea de servei del Mèdol, a l'AP-7 sud, i des de la carretera nacional N-340.

Valor mediambiental

El Clot del Mèdol és un paratge singular des del punt de vista sociomediambiental, ateses les condicions d'humitat i ombra que li confereix la profunditat de les excavacions. L'interès botànic del clot rau principalment en les dimensions d'alguns exemplars d'espècies llenyoses arbustives, com ara els llentiscles i els peus d'ullastre. Hi destaquen també espècies de plantes que tenen un règim de protecció especial, per ser varietats úniques autòctones europees i espècies mediterrànies amb un desenvolupament especial. També hi habita una fauna singular, com el duc, i registra una major riquesa d'aus i rosegadors respecte a l'exterior de la pedrera. A més, la pedrera també és expressió d'un conjunt d'alt interès ecològic, ja que constitueix un paisatge fossilitzat, on encara es poden veure petjades fòssils d'onades i de crustacis marins en diferents sectors.

La Fundació Abertis i el medi ambient

La Fundació Abertis és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones i amb el desenvolupament social dels territoris i els països en què el Grup Abertis duu a terme les seves activitats. Recentment, la seu de la Fundació Abertis, el castell de Castellet, ha estat designada centre UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies, amb l'objectiu de promoure i desenvolupar activitats d'estudi, protecció i conservació del medi ambient.

Amb aquest propòsit persegueix fins d'interès general de caràcter cultural, social, mediambiental, educatiu i de foment de la recerca científica, el desenvolupament o la innovació tecnològica i de transferència de l'esmentada innovació cap al teixit productiu com a element impulsor de la competitivitat empresarial.

La política mediambiental d'Abertis se centra en la implantació progressiva d'un sistema de gestió mediambiental en els diferents àmbits d'actuació del Grup, d'acord amb els requeriments de la norma internacional ISO 14:001, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental de les activitats del Grup. En aquest sentit, Abertis treballa per reduir la petjada de carboni de la seva activitat econòmica (Carbon Disclosure Project), optimitzar la gestió dels residus i conservar la biodiversitat dels espais naturals on es troben les infraestructures gestionades pel Grup.