Acabades les obres de restauració del pont prop de Monesterio, entre San Lorenzo de El Escorial i El Escorial

29/10/2015

S’han acabat les obres de restauració del pont prop de Monesterio, ubicat entre San Lorenzo de El Escorial i El Escorial, i la primera fase de les quals va iniciar la Direcció General de Patrimoni Cultural l’any 2012. Aquests treballs, emmarcats en el Pla d’actuació de Ponts Històrics de la Comunitat de Madrid, han suposat una inversió de 209.318 euros, 189.000 dels quals s’han finançat amb càrrec a l’1% cultural.

La directora de l’Oficina de Cultura i Turisme, Anunciada Fernández de Córdova; la directora general de Patrimoni Cultural, Paloma Sobrini; l’alcaldessa de San Lorenzo de El Escorial, Blanca Juárez, i l’alcalde d’El Escorial, Antonio Vicente Rubio, han visitat avui les obres acompanyats pel director de la Xarxa Centre-Sud d’Abertis Autopistas, Ignacio Arbilla Sampol, empresa encarregada de les obres de construcció de les autopistes AP-51 i AP-61 que han originat els fons disponibles mitjançant l’1% cultural.

El pont es va construir sota les directrius de l’arquitecte major de la Corona Juan Gómez de la Mora i és un dels ponts més significatius de la Comunitat de Madrid; per això, a causa del seu estat de conservació precari, la Direcció General de Patrimoni Cultural va decidir començar-ne la restauració.

En el procés de restauració es van tractar els brancals d’accés dotant-los d’un suport adequat i recuperant volumètricament el brancal nord del pont. A més a més, gràcies a la quantitat de fàbrica original recuperada de la mare del riu es va poder reposar gran part de l’empedrat del paviment original i es van col·locar les peces dels ampits. I per últim, es van netejar i sanejar els paraments (murs) dotant-los d’una capa de protecció que redueix l’absorció de l’aigua.

Quan es van dur a terme les investigacions arqueològiques associades a la restauració es va descobrir que el pont presentava més envergadura perquè un dels seus ullerals estava enterrat, i aquest ha recuperat les condicions necessàries per a la seva preservació material i gaudi públic.

El Pla d’actuació sobre ponts històrics de la Comunitat de Madrid té com a objectiu principal la recuperació, la conservació i la restauració d’aquest tipus de patrimoni a la regió, atès que és testimoni d’altres èpoques i constitueix per aquesta raó un llegat històric de gran interès.

Cada un dels ponts inclòs en el marc d’aquest pla sorgeix com a resposta a unes necessitats concretes i a uns condicionants de l’entorn. Els ponts són testimoni d’altres èpoques i del transcurs dels anys i per aquesta raó constitueixen un llegat històric de gran interès.