AP-7, AP-2, C-32, C-33 – Abertis Autopistas activa un dispositiu especial de trànsit per a Setmana Santa

06/11/2013
 • Abertis autopistas preveu activar mesures especials a la seva xarxa viària, com el reforç dels recursos i dels Centres d'Operacions, per tal d’oferir un millor servei al client. S'interrompran els treballs a pista els dies festius durant les 24 hores.

 • Com a novetat, la pàgina web www.autopistas.com disposa de nova versió mòbil, que permet consultar l'estat del trànsit en temps real, guies de rutes o consells de conducció des de qualsevol dispositiu smartphone o amb connexió a Internet.

Barcelona, 3 d’abril de 2012. Abertis autopistas activarà un dispositiu especial de trànsit amb motiu de la Setmana Santa amb l'objectiu de facilitar i donar cobertura als desplaçaments per la seva xarxa viària. El pla contempla, entre altres mesures, reforçar els recursos per oferir un millor servei al client, especialment en les operacions sortida i tornada.

Respecte a les obres de construcció de l'enllaç de Sant Gregori (Girona), a l'AP-7, s'interrompran els treballs a pista els dies festius durant les 24 hores. Els trams en obres es mantindran degudament senyalitzats i el límit de velocitat serà de 80 km/h.

Aquestes mesures s'afegeixen a les que també preveu adoptar el Servei Català de Trànsit (SCT), entre elles la restricció de circulació de vehicles de transport de mercaderies de més de 7,5 tones de massa màxima autoritzada (M.M.A.) i del conjunt de vehicles de qualsevol M.M.A. en determinats trams, hores i dies, així com obertura i tancament de carrils addicionals.

 
La informació de www.autopistas.com, al mòbil

Amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments i l'accés a la informació, autopistas ha posat en marxa recentment la versió mòbil del portal wwww.autopistas.com, gràcies a la qual el client pot accedir a informacions d'interès com l'estat del trànsit en temps real, guies de rutes o consells de conducció durant el trajecte i des de qualsevol dispositiu mòbil amb facilitat.

Abertis autopistas també ha aplicat noves millores al portal www.autopistas.com: la pàgina incorpora ara informació en temps real del trànsit en tota Europa i permet visualitzar en directe més de 1.000 càmeres situades en les autopistes. El renovat portal ofereix continguts relatius a l'estat del trànsit, el temps de recorregut durant els desplaçaments i alertes de totes les incidències detectades a la xarxa d'autopistes, així com els nivells de servei dels diferents trams de la xarxa.

Abertis autopistas recomana informar-se de l'estat del trànsit abans d'iniciar el viatge. Els clients poden consultar a www.autopistas.com, a més de la informació del trànsit en temps real, els nivells de servei dels diferents trams de la xarxa. Així mateix, es recomana als usuaris planificar els seus desplaçaments i intentar evitar les hores en les quals es preveu una major afluència de trànsit.

 

Serveis d'informació
 • El Centre d'Atenció al Client 24 hores 902 200 320. Posa tota la informació a la disposició dels clients de la xarxa d’autopistas durant les 24 hores del dia. Situació del trànsit, rutes, atenció al client i telèfons d'interès. Mitjançant aquest servei, els clients poden accedir a tota la informació necessària per a la planificació dels seus desplaçaments, informació molt important durant aquests dies en els quals es poden registrar puntes de trànsit.

 • La web www.autopistas.com. Ofereix tota la informació del trànsit de la xarxa espanyola d’autopistas, així com d'Europa: previsions, informació de circulació en temps real, serveis i informació rellevant per planificar els desplaçaments dels conductors.

 • Panells de missatges variables. És el sistema d'informació al client més immediat. Estan situats a punts estratègics de la xarxa d’autopistas i als accessos a l'autopista. D'aquesta manera, el conductor pot conèixer les condicions de vialitat, les situacions meteorològiques i les mesures de trànsit durant operacions especials, en temps real i en trams concrets del seu trajecte. A l'AP-7, la C-32 i la C-33 també es pot saber el temps de recorregut en diferents trams del seu trajecte.

 • Càmeres de TV. autopistas disposa d'un circuit tancat de televisió, amb més de 400 càmeres, nombre que es veu incrementat de forma contínua. Col·locades en punts estratègics de la xarxa, aporten una valuosa informació en temps real sobre la situació del trànsit. Això permet informar immediatament a través dels panells d'informació variable. A aquestes càmeres se sumen també les que gestiona el Servei Català de Trànsit.

 • Punts d'informació interactius. A les àrees de Porta de Barcelona, Montseny i La Jonquera de l'AP-7 hi ha instal·lats tòtems que ofereixen informació als clients i usuaris sobre l'estat de les carreteres, la previsió meteorològica, els serveis dels quals disposa cadascuna de les vies, així com consells de seguretat.

 

Serveis de vialitat

Tota aquesta informació en temps real s'integra en el conjunt d'ofertes de serveis d'assistència i viabilitat, entre els quals en destaquen:

 • Servei d'Assistència Mèdica de Creu Roja. Aquest servei té punts d'atenció a les àrees de servei del Penedès i la Selva, ambdues a l'AP-7. Aquests punts d'assistència romanen en servei 138 dies a l'any, aquells durant els quals previsiblement es registra major intensitat de circulació, com a caps de setmana, vacances d'estiu i operacions especials de sortida i tornada.
 • Pals S.O.S. Situats cada dos quilòmetres. Clarament identificables pel seu color taronja i pel símbol internacional de petició d'auxili, els pals S.O.S. estan operatius les 24 hores, els 365 dies de l'any.
 • Assistència mecànica. abertis autopistes té concertat un servei d'assistència mecànica que accepta l'assistència en ruta de qualsevol companyia asseguradora en totes les seves autopistes.
 • El conjunt d'aquests serveis es coordina des dels centres d'operacions de autopistas, que estan també en permanent contacte amb les institucions responsables de la gestió del trànsit: Servei Català del Trànsit a Catalunya i Dirección General de Tráfico a Comunitat Valenciana i Aragó.