Aproximadament un 70% dels conductors superen la velocitat permesa dintre d’un túnel i quasi la meitat no respecten la distancia de seguretat

26/11/2019
  • Autopistas ha presentat el primer “Estudi del comportament al volant en zona de túnel” amb l’objectiu de detectar les conductes principals de risc i incidit sobre elles en una infraestructura singular com son els túnels
  • Prop d’un 70% dels vehicles lleugers superen la velocitat permesa a l’interior d’un túnel
  • Segons les dades extretes, el 46,7% dels vehicles lleugers i un 59,5% dels vehicles pesats no respecten la distancia de seguretat mínima recomanada a l’interior dels túnels.
  • Autopistas posa en marxa la campanya #Entúnelesnotelajuegues per sensibilitzar sobre la importància d’adoptar uns hàbits de conducció responsable als túnels i prevenir incidències

Barcelona, 26 de novembre de 2019. Autopistas, companyia del grup Abertis, ha presentat avui els resultats del seu “Estudi del comportament al volat en zona de túnel”. Des d’Autopistas, tenim la missió de vetllar per la seguretat vial i treballar per aconseguir la sinistralitat zero. Per això, a més de mantenir en òptimes condicions una infraestructura de primer nivell, hem de:

  • Advertir dels riscos al volant i, de les seves conseqüències.
  • Conscienciar als conductors
  • Impulsar iniciatives a favor d’una conducció responsable.

L’estudi s’ha realitzat en col·laboració amb Intra i ha comptat amb una amplia mostra de més de 12.000 vehicles als túnels del Garraf (autopista C-32), túnels del Maresme (autopista C-32) i túnels de Guadarrama (autopista AP-6), obtenint així dades de seccions de control diferents delimitades abans del túnel, a l’interior d’aquest i a la seva sortida. La mostra s’ha dividit en aproximadament 11.000 vehicles per la observació de la velocitat i distància de seguretat i al voltant de 1.300 vehicles amb la finalitat d’observar l’ús dels llums i disciplina de circulació dintre dels túnels.

Autopistas, a més, ha profunditzat en l’anàlisi de factors concrets com la velocitat, la distància de seguretat i el comportament davant el canvi de senyalització, entre d’altres. Aquest estudi s’ha portat a terme en els punts específics, ja mencionats, que formen part dels més de 26 km de túnels que gestiona Autopistas, i que es caracteritza per la seva bona il·luminació i senyalització i per la seva gestió a través dels Centres d’operacions i Seguretat Vial.

La velocitat, una assignatura pendent

Segons l’estudi d’Autopistas, més de la meitat dels conductors, en concret un 66,3% superen la velocitat màxima autoritzada en el tram previ a l’entrada del túnel, percentatge que s’eleva fins el 67,2% els que la superen a l’interior d’aquest. Dintre del túnel les velocitats son més extremes: Fins a un 7,3% dels vehicles lleugers superen els 120 km/h, mentre que a l’exterior del túnel ho fan el 4,9%.

Autopistas recorda que, en un accident amb velocitat excessiva, la probabilitat de morir o patir lesions greus és major i a més, es redueix la capacitat de reaccionar davant qualsevol imprevist que pugui sorgir. Adaptar la velocitat a les circumstàncies del trànsit o del túnel, és sempre un factor protector enfront dels sinistres.

La importància de respectar la distància entre vehicles

Segons les dades extretes, un 46,7% dels vehicles lleugers i un 59,5% dels vehicles pesats no respecten la distància de seguretat mínima recomanada dintre de túnel mentre que aquesta xifra es redueix a un 22,4% i 22,7% respectivament fora del túnel.

La normativa específica sobre la separació que deu guardar el conductor d’un vehicle que circula darrere d’un altre, tant si té intenció d’avançar-lo com si no la té, ha de permetre aturar-se en cas d’imprevist, sense col·lisionar amb el vehicle de davant, tenint en compte especialment la velocitat i les condicions de frenada i adherència.

Autopistas assenyala que la perillositat que implica aquest comportament és molt elevada, ja que, davant d’un imprevist, si no es manté la distància de seguretat, serà impossible evitar un encalç. A més, aquests comportament poden provocar retencions, talls de carril i l’activació de protocols d’emergència.

Ús dels llums i comportament davant canvis en la senyalització

Un 4,7% dels vehicles lleugers i un 3,3% dels pesats no utilitzen llums d’encreuament a l’interior del túnel.

D’altra banda, la indisciplina davant el tancament d’un carril, és a dir, el percentatge de vehicles que segueixen circulant per un carril en el que s’ha senyalitzat la prohibició expressa de circular per ell, és del 23,9% fora de túnel, mentre que la mateixa indisciplina es redueix a 10,2% dintre de túnel.

En aquest sentit, Autopistes recorda que de la mateixa manera que s’ha de respectar un semàfor en vermell en un carrer o ciutat, s’ha de respectar aquesta senyalització a l’entrada d’un túnel i assegura que és important fixar-se en la senyalització prèvia, que inclou informació de la infraestructura i senyalització amb recomanacions de circulació, estat del trànsit i possibles incidències.

#entunelesnotelajuegues

Autopistas ha posat en marxa recentment la campanya de seguretat vial a xarxes socials #entunelesnotelajuegues que centra l’atenció en la conducte de l’usuari com a peça clau per garantir la màxima seguretat vial i que té l’objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció d’accidents a túnels.

Sense oblidar incidir en el bon comportament per part dels usuaris de la via per a facilitar la circulació i actuació coordinada dels equips d’emergència i intervenció en cas d’incidents dintre del tram.

Visió 0 accidents

La xarxa d’Autopistas està concebuda i construïda com a vies d’alta capacitat i altes prestacions. Son autopistes altament segures, que compten amb la tecnologia més avançada tant per la detecció automàtica d’incidències, com per a la posada en marxa immediata i coordinada dels protocols d’actuació en cas d’emergència.

Des dels Centres d’Operacions i Seguretat Vial, Autopistes vetlla constantment per la seguretat vial als túnels, monitoritzant de forma permanent i en temps real la situació de la circulació a l’interior de les infraestructures.

Les dades apunten que el risc de tenir un accident a l’autopista és 4 vegades menor que en una carretera convencional. És a dir, davant de certs errors vinculats al factor humà, les autopistes disposen dels mitjans i recursos per minimitzar els riscos d’aquests errors.

Per a garantir la màxima seguretat vial, la xarxa d’Autopistas compta amb la certificació UNE-ISO 39001, que avala l’excel·lència en la gestió de la seguretat vial dels serveis prestats pels professionals de la companyia a totes les infraestructures que gestiona.

Aquesta certificació reconeix el treball en matèria de seguretat vial realitzat per Autopistas en nom de millorar la seguretat de les seves operacions en les vies que gestiona i treballar per una mobilitat sense accidents de cara als conductors i els seus treballadors. La certificació ISO es suma a la ISO 9001 de qualitat i servei, la ISO 14001 pel sistema de gestió mediambiental, i la norma OHSAS 18001 que defineix el model de gestió de seguretat i salut en el treball.