Comencen les proves del projecte INFRAMIX per a una infraestructura conectada a l’Autopista AP-7

12/09/2019
 • Les proves es realitzaran el 12, 13, 14 i 15 de setembre a l’Autopista AP-7 a Girona i es provaran tres escenaris: “assignació dinàmica de carril”, “obres a l’autopista” i “embotellament”
 • El projecte europeu d’I+D INFRAMIX prepara la infraestructura vial per a donar suport a la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats.
 • L’objectiu principal és dissenyar, actualitzar, adaptar i provar models d’autopistes que tinguin la capacitat de gestionar el període de transició entre vehicles i convertir-se en la base pels sistemes de transport automàtic del futur.
 • La iniciativa, en la que participen 11 empreses i institucions europees líders en el sector automobilístic i vial, suma una inversió de més de 4.5 milions d’euros

Barcelona, 12 de setembre de 2019 – Autopistas, companyia del grup Abertis, participa en el projecte europeu d’I+D INFRAMIX (Road Infrastructure Ready for Mixed vehicle traffic flows), que prepara la infraestructura vial del futur per a facilitar la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats. Es tracta d’una iniciativa multidisciplinària en la que participen 11 empreses i institucions europees, líders en el sector automobilístic i vial, que treballen per a compartir i analitzar les activitats i expectatives relatives a la preparació de les autopistes per a la coexistència del trànsit mixt.

Durant els pròxims 12, 13, 14 i 15 de setembre es duran a terme les proves reals al tram gironí de l’autopista AP7 i es provaran tres escenaris de trànsit crucials en termes d’importància per a l’eficiència i seguretat del trànsit:

 • Assignació dinàmica de carril

En aquest escenari, l’objectiu és avaluar l’apertura d’un carril dedicat a vehicles autònoms i la senyalització que es pot observar durant el circuit a través dels panels situats al voral, els panels digitals situats als pòrtics, la pintura del carril dedicat i la pantalla del vehicle, o la Tablet assignada per a aquesta funció.

 • Obres a l’autopista

En aquest escenari, l’objectiu és la senyalització, tant als panels de missatgeria variable, com en els pòrtics i els trolley situats al voral previ al inici de l’obra. A més, en funció del vehicle assignat, es podrà observar també la senyalització a la pantalla o la Tablet de l’automòbil.

 • Embotellament

En aquest escenari, l’objectiu és avaluar l’aplicació d’estratègies de control de trànsit que, actuant en temps real sobre la velocitat a la que han de circular els vehicles, la distància de seguretat entre ells ¡ el suggeriment de canvis de carril, ajudin a millorar el flux de trànsit i la seguretat vial.

 

Aquests tres casos d’ús aniran acompanyats d’un procés orientat a l’usuari durant tot el projecte per aconseguir la seva màxima acceptació. Encara que el projecte estigui dirigit principalment a les autopistes, els resultats més importants poden transferir-se a les carreteres urbanes.

Per aquest programa ha sigut necessari implementar les tecnologies més avançades en detecció i comunicació G5 a l’emplaçament de prova per a demostrar els tres casos d’ús definitiu pel projecte. Autopistas també ha liderat la definició de nous tipus de senyals o altres elements físics per a la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats, i ha contribuït a especificar nous protocols de seguretat pels demostradors.

Les bases del projecte INFRAMIX 

Actualment, quasi totes les iniciatives de conducció automatitzada es centren únicament en els vehicles i els conductors. Aquest projecte, en canvi, posa en el seu epicentre la recerca de solucions per a dissenyar, actualitzar, adaptar i provar (en simulacions i en el món real) elements físics i digitals de la infraestructura vial. L’objectiu és crear un model d’autopista que permeti un trànsit ininterromput, predictible, segur i eficient a través d’una infraestructura vial “híbrida” capaç de gestionar el període de transició de vehicles i que serveixi, també, de base pels sistemes de transport automatitzat del futur.

La subvenció total concedida al projecte ascendeix a més de 4.5 milions d’euros, dins del marc de l’European Union’s Horizon 2020, el programa que engloba els projectes de desenvolupament i innovació promoguts i subvencionats per la Comissió Europea, sota l’acord Nº723016.

Per a complir amb tots els objectius, el projecte contempla els següents processos:

 • Utilitzar eines de simulació madures adaptades a les peculiaritats dels vehicles automatitzats (incloent models de comportament de conducció intel·ligent) i desenvolupar nous mètodes per a la modelació del flux de trànsit mixt, amb la finalitat d’estudiar l’efecte de diferents nivells de vehicles automatitzats amb diferents índexs de penetració
 • Establir proves híbrides de vehicles reals i elements d’infraestructura real digital incorporats en un entorn virtual, que permeten la realització d’investigacions detallades i realistes en un trànsit virtual complex però segur
 • Desenvolupar i implementar algoritmes rellevants d’estimació i control del trànsit
 • Proposar adaptacions mínimes, específiques i assequibles en elements de la infraestructura vial, físiques o digitals, o bé una combinació d’ambdues
 • Incloure formes d’informar a tot tipus de vehicles sobre comandaments de control emesos per l’operador de carreteres i proposar noves formes de senyals visuals i electròniques per a escenaris mixtes
 • Proporcionar un nou pla de classificació de les infraestructures que indiqui les capacitats de connectivitat i automatització de qualsevol infraestructura vial específica, així com una guia sobre com actualitzar progressivament la infraestructura per adaptar-se al trànsit mixt

El projecte està fortament vinculat amb les línies estratègiques d’innovació d’Autopistas i pretén assentar les bases d’un futur test site referent pel vehicle autònom i ITS cooperatiu, així com proporcionar dades i coneixements necessaris pel desenvolupament de futurs serveis i models de negoci associats al mateix.

Es pot seguir tot el projecte durant els dies que es dugui a terme a través dels canals de twitter @infoautopista i @inframix.