L’1 de gener entra en vigor el peatge tancat a la C-32 al Maresme i al Garraf, amb reduccions de fins al 80%

19/12/2014

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, juntament amb el conseller delegat d’abertis, Francisco Reynés, han presentat avui el sistema de peatge tancat virtual que entrarà en funcionament a la C-32 al Maresme i al Garraf l’1 de gener vinent. Mitjançant aquest sistema, l’usuari paga pel recorregut real que fa, una mesura que s’emmarca en el pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat que està aplicant el Govern per assolir una major equitat territorial.

Aquest pla ja es va traduir el gener passat en l’aplicació de descomptes en aquestes autopistes: del 10% a la C-32 entre Montgat i Mataró; del 30% entre Castelldefels i Sitges i del 26,5% entre Sitges i el Vendrell. Ara, la Generalitat i les concessionàries Aucat i Invicat (grup Abertis) donen un pas més en aquest pla amb la implantació d’un nou sistema de peatge tancat a la C-32 entre Mataró i Palafolls i entre Sitges i el Vendrell, que comportarà reduccions en el peatge que arriben al 80 % en el recorregut Sant Vicenç – Arenys, al 60 % entre Sant Andreu de Llavaneres – Mataró Nord, 31 % entre Cubelles i  Calafell, o al 27 % entre Sitges i Segur de Calafell.

Aquest sistema, a diferència d’altres descomptes, inclou tot tipus de vehicle i s’aplica tots els dies de la setmana, tant laborables com festius. Per a beneficiar-se’n, cal que l’usuari disposi d’un sistema de pagament dinàmic (teletac). Addicionalment a aquestes bonificacions, continuaran vigents les aplicades per recurrència, vehicles de baixa emissions i vehicles amb alta ocupació. D’altra banda, es mantindrà la gratuïtat dels actuals recorreguts interns de l’autopista C-32.


 • Els usuaris de qualsevol categoria de vehicle que facin servir la modalitat de pagament dinàmic (VIA T) abonaran el peatge en funció del recorregut real en els trams d’autopista entre Mataró i Palafolls i Sitges i el Vendrell.
 • Estan en execució treballs de millora a l’autopista, per valor d’uns 2,5 MEUR, en el marc de les inversions acordades per la Generalitat i les concessionàries Aucat i Invicat (grup Abertis).
 • A mitjan 2015 començaran les obres de millora en els accessos a Mataró i Sitges.

Per implementar el nou sistema, la concessionària ha instal·lat un conjunt de pòrtics als diferents accessos per detectar i identificar el pas de vehicles que disposin del sistema de pagament VIA T. Aquesta instal·lació reconeix el recorregut real de cada usuari, sense barreres físiques, i calcula l’import del trajecte efectuat de manera automàtica.

Els treballs han inclòs la integració dels pòrtics a la xarxa elèctrica i de fibra òptica mitjançant el traçat de noves canalitzacions o aprofitant-ne d’existents. Les obres han comptat amb un pressupost d’1,26 MEUR al tram del Maresme i 0,44 MEUR en el del Garraf.

 • Maresme: El nou sistema s’aplica als recorreguts en el tram Mataró – Palafolls (fins a la carretera GI-600), de la C-32. En concret, abasta els accessos de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, la barrera i l’accés d’Arenys i la barrera de Santa Susanna. Un exemple: un turisme amb teletac que fa el recorregut Mataró Nord – Canet de Mar (barrera Arenys de Mar Nord) passarà dels 2,27 euros actuals als 1,37 del sistema de peatge tancat, amb un descompte de prop del 40%.
 • Garraf: Les noves reduccions s’aplicaran als recorreguts interns entre Cubelles i El Vendrell, tot incloent la barrera i accés de Cubelles i l’accés de Calafell. Un exemple: un turisme amb teletac que fa el recorregut Sitges – Calafell (barrera de Cubelles) passa dels 2,85 euros actuals als 2,45 euros, és a dir un 14 %. Cal tenir en compte que, el 2013, la tarifa era de 3,84 euros, amb la qual cosa des de llavors s’ha reduït un 36%, una tercera part.

 

Obres de millora en marxa

D’altra banda, estan en marxa un conjunt d’obres de millora a la C-32 en diversos punts al Maresme i al Garraf, així com a la C-31, que compten amb un pressupost d’uns 2,5 MEUR. Aquests treballs, que executen les concessionàries Aucat i Invicat, s’emmarquen en el marc del pla d’inversions acordat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat fins al 2016.

Les tasques que es duran a terme consistiran principalment en la instal·lació de barreres acústiques per a millorar la integració de la infraestructura en l’entorn i també inclouran la renovació del ferm en un tram de la C-32, així com actuacions de millora a la C-31. En concret, les obres incloses són sis, cinc de les quals estan en execució des del mes passat i una començarà pròximament:

A la C-32

 • Millora del ferm entre Gavà i Viladecans: Els treballs permetran adequar el paviment de la C-32 entre els enllaços de Gavà i Viladecans Sud per tal de millorar les condicions per a la circulació d’aquesta via d’alta capacitat. Amb un pressupost d’1 MEUR, les obres han començat recentment i finalitzaran el març vinent. Complementàriament a la millora del ferm, s’executaran tasques d’adequació dels elements de senyalització vertical i horitzontal, de seguretat viària, drenatge, obres de fàbrica i enllumenat. S’actuarà en les dues calçades de l’autopista C-32, en una longitud de prop de 2 quilòmetres. Es regularitzarà el ferm en els punts que estiguin malmesos i s’estendrà a tot el tram una nova capa de paviment. Aquestes actuacions s’efectuaran en horari nocturn perquè tinguin una menor afectació en el trànsit.
 • Barreres acústiques entre Sitges i Castelldefels: Amb l’objectiu de millorar la integració de la C-32 en l’entorn, s’instal·laran barreres acústiques en el tram entre Sitges (les Botigues) i Castelldefels. Aquests treballs, que compten amb una inversió d’uns 850.000 euros, finalitzaran  durant el març vinent. Els apantallaments acústics es col·locaran al marge dret de l’autopista, a la calçada en sentit Tarragona, en una longitud aproximada d’1,3 quilòmetres. Aquests nous elements se situaran entre l’actual carretera C-246 i l’autopista C-32, tot donant continuïtat a una pantalla existent, fins a la sortida 42, de Port Ginesta. Aquests nous apantallaments permetran disminuir l’impacte sonor de la infraestructura sobre els habitatges més propers. La barrera acústica té una alçada de 2,10 m i estarà formada per panells fonoabsorbents de 4 m de longitud i 2 m d’alçada recolzats sobre un petit sòcol de formigó i encaixats entre suports d’acer. Per tenir uniformitat amb la resta d’apantallaments existents a l’entorn, els nous panells són de formigó, amb una part interna estructural i un recobriment de formigó porós a ambdues cares, per tal d’atenuar el soroll provinent de la C-32 i de la C-246. També s’han previst mesures correctores encaminades a la restitució de la coberta vegetal de la zona que pugui quedar afectada per les obres. Aquesta actuació es complementa amb els elements de seguretat, d’abalisament i de senyalització.
 • Barrera acústica a Calella: Es preveu la instal·lació d’una barrera acústica al ramal de connexió de l’autopista C-32 (enllaç 122) amb la carretera N-II, al terme municipal de Calella, a l’entorn del rierany dels Frares. Els treballs tenen un pressupost de 225.000 euros i conclouran a finals del febrer vinent. L’apantallament se situarà al marge dret del ramal en sentit descendent, en una longitud aproximada d’uns 350 m. Té una alçada variable d’entre 2,00 i 2,50 metres i està formada per panells fonoabsorbents de 4 m de longitud recolzats sobre un sòcol de formigó de 0,60 m d’alçada, encaixats entre suports d’acer. Els panells són de formigó, amb una part interna estructural i un recobriment de formigó porós pel costat de la via. Les obres es complementaran amb elements de seguretat i abalisament, senyalització vertical i horitzontal i reposició dels serveis afectats.
 • Barrera acústica al Masnou: Els treballs consistiran en la instal·lació d’una barrera acústica a la C-32, al Masnou, amb un pressupost d’uns 59.000 euros. Aquesta barrera per a minimitzar l’impacte sonor s’ubicarà al marge dret de l’autopista, a l’alçada de l’escola Rosa Sensat, a la calçada en sentit Girona, en una longitud aproximada d’uns 110 m. Els treballs previs han començat aquesta setmana i l’obra es desenvoluparà fins al febrer vinent. La pantalla projectada té una alçada de 3,00 m en tota la seva longitud, i està formada per panells fonoabsorbents de 4 m de longitud i 2,40 m d’alçada recolzats sobre un sòcol de formigó de 0,60 m d’alçada, encaixats entre suports d’acer. Aquests panells, com en els casos anteriors, són de formigó, amb una part interna estructural i un recobriment de formigó porós.

 

A la C-31

 • Barrera acústica a Montgat: Les obres comportaran l’execució de pantalles acústiques a la C-31, a l’altura de l’alçada del barri de la colònia Argentina de Montgat. Els treballs compten amb un pressupost de 125.000 euros, s’iniciaran a principis d’any  i finalitzaran el febrer que ve. La barrera s’instal·larà al marge dret de l’autopista C-31, a la calçada en sentit Girona, en una longitud aproximada d’uns 140 m. Té una alçada de 4,00 m i està formada per panells fonoabsorbents de 4 m de longitud i 3,40 m d’alçada recolzats sobre un sòcol de formigó de 0,60 m d’alçada, encaixats entre suports d’acer.
 • Millora del ferm a Castelldefels: Les obres previstes consisteixen en la millora del ferm de la C-31 a la trama urbana de Castelldefels (avinguda de Castelldefels), en el tram comprès entre l’enllaç amb la C-32 i l’avinguda de la Pineda.  Aquesta actuació, que s’iniciarà pròximament, té un pressupost de prop de 224.000 euros. L’obra conclourà el febrer vinent. Els treballs corresponen principalment a l’arranjament del ferm de l’autovia C-31, per tal de millorar les condicions d’aquesta via d’alta capacitat. Complementàriament, s’executaran obres d’adequació de la senyalització vertical i horitzontal i de millora del drenatge superficial de la plataforma i dels elements de seguretat viària. Així mateix, es tancaran tots els accessos existents actualment a la calçada sentit Barcelona de la C-31, per millorar la seguretat viària dels usuaris. Aquesta darrera actuació és compatible amb les futures obres  d’urbanització de l’entorn d’aquesta carretera per part de l’ajuntament de Castelldefels.

  Les obres abastaran les dues calçades de la carretera C-31, en una longitud aproximada d’1,3 quilòmetres a la calçada en sentit Barcelona i d’uns 600 metres a la calçada sentit Tarragona. Es regularitzarà el ferm en aquells punts de la calçada malmesos pel trànsit i s’estendrà una nova capa de paviment al llarg de tota la carretera, tot millorant així el confort de l’usuari i la seguretat viària. Aquestes actuacions seran executades en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit.

 

Actuacions en projecte

El pla d’inversions fins al 2016 acordat entre Aucat i Invicat i el Departament inclou diverses actuacions de millora de l’accessibilitat de l’autopista a l’entorn de Mataró i de Sitges, de les quals avui s’han presentat els projectes.  

Millora dels enllaços Argentona – C-60 i Mataró Oest  

El projecte inclou la millora de dos enllaços de la C-32: la connexió amb la C-60 (carretera d’Argentona – Granollers) i l’accés Mataró Oest, sortides 99 i 100 de la C-32, respectivament. Els treballs començaran a mitjan 2015 i comptaran amb una inversió estimada en 12 MEUR. La remodelació d’aquests dos enllaços té com a principals objectius millorar la connectivitat, la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

L’obra a l’enllaç amb la C-60 permetrà millorar l’accés al centre de Mataró des de la calçada sentit Blanes de l’autopista C-32. Es preveu l’execució d’una nova rotonda que permeti als vehicles que surten de l’autopista incorporar-se a la carretera C-60 en sentit mar, tot arribant a Mataró a través de la via Sèrgia. Es diversifiquen, d’aquesta manera, els punts d’accés a la ciutat des de l’autopista, tot millorant-ne les condicions de servei i alhora afavorint la mobilitat interna del nucli urbà de Mataró i poblacions properes.

Quant a l’enllaç de Mataró Oest, l’obra permetrà la millora de l’accés a l’hospital de Mataró i al centre comercial ”Mataró Park” i afavorir la fluïdesa del trànsit, en especial en hores punta, en els moviments en aquest entorn i amb el tronc de l’autopista. La remodelació abastarà les dues calçades de l’autopista C-32.

A la calçada sentit Blanes es projecta un nou vial distribuïdor, que passarà a diferent nivell per sota la rotonda de França. Donarà accés al viari local de Mataró i conduirà el gruix de vehicles que es dirigeixen cap el centre comercial o l’hospital a través del Torrent de les Piques. D’aquesta manera, s’allibera la rotonda de França de gran part del trànsit que suporta actualment, separant clarament els vehicles que entren al complex (hospital – centre comercial) dels que en surten. Així mateix, en aquesta calçada l’accés a l’autopista també es modificarà, implantant-se un nou ramal d’entrada des de la mateixa rotonda de França. L’actual ramal de sortida de l’autopista quedarà substituït pel vial distribuïdor.

A la calçada sentit Barcelona, es desdoblarà el ramal de sortida de l’autopista en sentit Barcelona, evitant acumulacions de vehicles al tronc de l’autopista en hores punta. A més, la rotonda de Gran Bretanya incorporarà un nou ramal d’accés a l’autopista, el qual s’unirà a l’existent. Aquesta nova solució segrega els moviments i proporciona un accés més àgil a l’autopista i amb una major seguretat pels usuaris. La rotonda de Gran Bretanya quedarà alliberada, així, de molts moviments creuats que actualment dificulten el trànsit d’accés i sortida del centre comercial o l’hospital. Així mateix, es reordena el flux de vehicles que baixa per la Carretera de Cirera i pretén incorporar-se a la rotonda de Gran Bretanya.

Addicionalment, es millorarà també l’accés per a vianants al centre comercial, creant un itinerari segregat del trànsit rodat des de la rotonda de França fins al centre comercial, que discorre pel pont sobre l’autopista entre les rotondes de França i Gran Bretanya i una nova passarel·la per a vianants. En paral·lel, es reordena la plataforma del pont sobre l’autopista entre les rotondes de França i Gran Bretanya, deixant una única vorera al costat Blanes del pont.

Millora del nus Sitges Centre

El projecte consisteix en la millora del nus Sitges Centre, que correspon a la sortida número 30 de l’autopista C-32, i en la formació d’un nou carril a la calçada en sentit Barcelona, entre aquesta i la sortida 31 (Aiguadolç), per afavorir la seguretat viària. Els treballs compten amb una inversió estimada de 8,7 MEUR i es preveu que començaran a mitjan 2015.

El creixement econòmic i social dels municipis del Garraf, per on transcorre l’autopista C-32, converteix aquesta via en una artèria bàsica de la xarxa de comunicacions, de gran incidència pels seus usuaris i pel desenvolupament dels municipis de l’entorn. Així, aquesta actuació, que executarà la concessionària, té un triple objectiu: millorar l’accessibilitat al polígon Mas Alba de Sitges, augmentar la capacitat i nivell de servei de l’autopista; i millorar la seguretat viària.

El nou enllaç quedarà configurat amb dues rotondes, una de les quals comptarà amb un ramal d’enllaç directe des de la sortida de l’autopista fins al polígon Mas Alba, de forma que els camions i altres vehicles no hagin de travessar el nucli urbà de Sitges per efectuar aquest moviment com han de fer ara.

En paral·lel, amb l’addició d’un nou carril a la calçada en sentit Barcelona, en una longitud d’1 quilòmetre, es vol millorar el nivell de servei d’aquest tram, molt utilitzat atès que la sortida 31 permet la connexió de l’autopista C-32 amb la carretera C-31. Complementàriament, s’eixamplarà el voral interior de la calçada en sentit Tarragona, amb l’objectiu de millorar les condicions de comoditat i de seguretat viària.

Finalment, es preveu una millora en la pavimentació de les dues calçades de l’autopista, actuació que es completarà amb l’adequació de la senyalització i les mesures d’integració ambiental.