Les autopistes d’abertis a Catalunya registren una reducció del nombre d’impagaments del 43,5% respecte de les protestes de l’1 de maig

06/11/2013
Avui s’han registrat un total de 3.087 casos d’impagament, el que suposa un 0,9% del total de transaccions del dia.

En relació amb la jornada de protestes convocades, les autopistes del Grup abertis a Catalunya han registrat avui una reducció del nombre d’impagaments del 43,5% respecte de les protestes del passat 1 de maig.

Durant el dia d’avui, des de les 6 h fins a les 20 h, s’han produït un total de 3.087 casos d’impagament del peatge, xifra que representa el 0,9% del total de les transaccions registrades durant el dia d’avui a les autopistes d’abertis a Catalunya. El passat 1 de maig, el nombre d’impagaments en la mateixa franja horària va totalitzar 5.471 casos, que va representar l’1,34% de les transaccions del dia.

Abertis autopistas informa també que la seva xarxa d’autopistes no ha registrat problemes de trànsit rellevants, tret d’algunes incidències puntuals a l’entorn dels peatges de Vilassar, Martorell i Girona Sud, al voltant de les 12 h i les 18 h, hores en què estaven convocades les protestes.

Abertis autopistas, en exercici dels seus drets contemplats en el contracte de concessió, recorda que en els casos d’impagament registrats es procedirà a realitzar la reclamació per via administrativa dels imports dels peatges no satisfets, així com la corresponent denúncia davant el Servei Català de Trànsit.

D’altra banda, la companyia recorda que la filmació dels treballadors de la companyia en el seu lloc de treball pot suposar una infracció de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la difusió pública d’aquestes imatges, una violació del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge –recollit a la Constitució espanyola– dels treballadors i treballadores de la companyia. En aquest sentit, abertis informa que seguirà donant tot el suport jurídic necessari als seus empleats per a la tramitació de les denuncies corresponents envers aquells usuaris de l’autopista que hagin fet un ús indegut de les imatges dels empleats de la companyia.