Les autopistes d’abertis a Catalunya registren 1.074 casos d’impagaments del peatge durant el dia d’avui

06/11/2013
Els casos registrats avui suposen un 0,25% del total de transaccions del dia

En relació amb la protesta convocada avui, les autopistes del Grup abertis a Catalunya han registrat (des de les 6 h fins a les 20 h) un total de 1.074 casos d’impagament del peatge, xifra que representa el 0,25% del total de les transaccions registrades durant el dia d’avui.

La companyia recorda que en la convocatòria del passat 1 de maig, el nombre d’impagaments durant la mateixa franja horària va totalitzar 5.471 casos (l’1,34% de les transaccions del dia), mentre que en la del dia 20 de maig es van produir 3.087 casos d’impagament del peatge, el 0,9% del total.

Abertis autopistas, en exercici dels seus drets contemplats en el contracte de concessió, recorda que en els casos d’impagament registrats es procedirà a realitzar la reclamació per via administrativa dels imports dels peatges no satisfets, així com la corresponent denúncia davant el Servei Català de Trànsit.