Les noves tarifes a la C-32 entraran en vigor l’1 de gener amb la distribució de 40.000 dispositius Via-T sense cost d’alta

20/12/2013
 • Les bonificacions oscil·len entre el 10% i el 30% i al llarg de 2014 s'implantarà el sistema de pagament segons recorregut, amb una rebaixa del preu del peatge de fins al 80%.

 • L'acord entre la Generalitat i les concessionàries Invicat i Aucat permetrà que a partir de 2014 comencin obres de millora per valor de 100 MEUR tant al tram del Garraf com al del Maresme.

 • Els usuaris podran adquirir sense cost d'alta el Via-T necessari per a beneficiar-se dels nous preus.

Les noves bonificacions acordades entre el Govern de la Generalitat i les concessionàries Invicat i Aucat a l'autopista C-32 al Maresme i al Garraf entraran en vigor l'1 de gener vinent. Aquesta mateixa setmana començarà la campanya de distribució de fins a 40.000 dispositius Via-T sense cost d'alta per als usuaris d'aquesta autopista

Els descomptes, que una vegada implantat el sistema de pagament segons recorregut podran arribar fins el 80%, s'emmarquen en el pla d'homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, que pretén equiparar territorialment el preu per quilòmetre.

En concret, els nous descomptes són:

 • C-32 Garraf

  • Reducció del 30% del peatge al tram Castelldefels – Sitges (barrera de Vallcarca), per tal d'equiparar els preus per quilòmetre en trams de túnel similars

  • Reducció del 26,5% del peatge al tram Sitges – el Vendrell, amb l'objectiu d'equiparar els preus per quilòmetre en trams en superfície similars

 • C-32 Maresme

  • Reducció del 10% del peatge del Maresme Sud, entre Montgat i Mataró (homogeneïtzació amb peatge del Maresme nord, entre Mataró i Palafolls).

Les reduccions del peatge s'aplicaran als vehicles lleugers, de dilluns a divendres laborables. En tots els casos, cal que l'usuari disposi d'un sistema de pagament dinàmic (Via-T). Com a novetat, el Govern ha arribat a un acord amb les concessionàries per tal que la quota d'alta d'aquest dispositiu sigui gratuïta per als usuaris habituals i independentment del lloc de residència. A més, la quota de manteniment del primer any serà molt reduida (12€). En aquest sentit, Invicat i Aucat facilitaran l'adquisició de 10.000 dispositius en el cas de la C-32 al Maresme i 30.000 a la C-32 al Garraf.

Addicionalment a aquestes mesures, continuaran vigents les bonificacions per recurrència, vehicle ecològic o vehicle amb alta ocupació. D'altra banda, cal indicar que es mantindran els recorreguts interns gratuïts actuals.

Així mateix, el nou conveni estableix que durant el 2014 es desplegarà el sistema de peatge tancat en aquesta autopista per tal que els usuaris paguin efectivament pel recorregut real que efectuen. En aquest cas, la tarifa no estarà subjecta al tipus de vehicle o dia d'utilització i els descomptes podran arribar al 80%, segons el recorregut. El sistema s'implantarà al tram Mataró-Palafolls (fins a la GI-600) i al tram Sitges – el Vendrell.

Els vehicles de transport públic regular de viatgers estaran exempts del pagament de peatge a la C-32 i també a la C-33 (Barcelona-Mollet del Vallès) per als itineraris i freqüències establerts en els seus contractes. Per a gaudir d'aquesta exempció, cal inscriure's i acreditar la documentació pertinent davant les concessionàries i efectuar els pagaments mitjançant Via-T.

 

100 MEUR d'inversió

L'acord comprèn també un programa d'inversions fins al 2017 per valor de 100 MEUR, que, a més de la C-32, abasta la C-33 al Vallès Oriental. Els treballs previstos, que en tots els casos començaran al llag de 2014, inclouen millores en la connectivitat, la seguretat i la capacitat d'aquestes vies. Les actuacions són:

 • C-32 Maresme

  • Nova carretera Blanes – Lloret de Mar i connexió amb la C-32 (65 MEUR)

  • Millora de la connectivitat a Mataró i millores en la seguretat viària i la capacitat de l'autopista (10 MEUR)

  • Variant de Valldegata (Arenys de Mar), amb un pressupost de 5,3 MEUR

  • Reducció impacte acústic a Montgat, el Masnou i Calella (300.000 euros)

 • C-32 Garraf

  • Remodelació de l'enllaç de Sitges Centre (5,5 MEUR) per a millorar l'accessibilitat al polígon Mas Alba

 • Millores a la calçada a Gavà (2,9 MEUR)

 • Instal·lació de pantalles per reduir l'impacte acústic a Castelldefels i millores en la seguretat viària C-31 (1,5 MEUR)

 • C-33 Vallès Oriental

  • Nou ramal de connexió entre la C-33 i la C-17 en sentit Granollers (Mollet del Vallès), amb una inversió prevista de 3,5 MEUR

 

Cànon anual per al transport públic

En el marc d'aquest pla, també s'estableix un cànon anual a les concessionàries que es destinarà al manteniment i millora del sistema de transport públic. Aquest canon es calcularà en funció del trànsit que registri la C-32 al Maresme, fins a 1 MEUR anual, i al Garraf, fins a 3 MEUR anuals. D'aquesta manera, el Govern vol que part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat reverteixin en les polítiques de transport públic.

 

Major equitat territorial

Els nous descomptes a la C-32 s'emmarquen en el pla d'homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, que pretén equiparar territorialment el preu per quilòmetre de peatge i s'afegeix als descomptes que es van començar a aplicar l'any passat a partir del comportament dels usuaris (recurrència, ús de vehicle ecològic o de vehicle amb alta ocupació).

Aquest pla té com a principals objectius:

 • Equiparar territorialment el preu per quilòmetre de via de peatge

 • Establir el pagament segons el recorregut real de l'usuari (sistema de peatge tancat)

 • Executar obres de millora de la seguretat i de la capacitat en aquestes vies, amb el benefici addicional de contribuir a la recuperació del sector de l'obra pública i l'enginyeria

 • Revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en les polítiques de transport públic