Signat un conveni per a la millora de l’accessibilitat al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora des de l’autopista C-32

26/07/2017

El conveni tindrà una durada de quatre anys, i comptarà amb una aportació de 40.000 euros per part d’ Invicat

Aquest matí ha tingut lloc la signatura del conveni per fer efectiu el compromís de col·laboració d’ Invicat en relació a la millora de l’accessibilitat al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora (CEAV) des de l’àrea de descans del Masnou de l’autopista C-32. La signatura entre el president de la Mancomunitat intermunicipal de serveis d’Alella, el Masnou i Teià i alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el director de la Xarxa Gencat d’Abertis Autopistas i apoderat d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, (Invicat), Oscar Gasulla, ha tingut lloc a les 10 h al CEAV.

A l’acte hi han assistit l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i el president del Consorci de Turisme Costa Barcelona Maresme, Joaquim Arnó.

El conveni tindrà una durada de quatre anys, i comptarà amb una aportació de 40.000 euros per part d’ Invicat

Aquest matí ha tingut lloc la signatura del conveni per fer efectiu el compromís de col·laboració d’ Invicat en relació a la millora de l’accessibilitat al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora (CEAV) des de l’àrea de descans del Masnou de l’autopista C-32. La signatura entre el president de la Mancomunitat intermunicipal de serveis d’Alella, el Masnou i Teià i alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el director de la Xarxa Gencat d’Abertis Autopistas i apoderat d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, (Invicat), Oscar Gasulla, ha tingut lloc a les 10 h al CEAV. A l’acte hi han assistit l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i el president del Consorci de Turisme Costa Barcelona Maresme, Joaquim Arnó.

Compromisos

El compromís s’adquiria el 10 de maig de 2007 amb la signatura d’ un protocol de col·laboració, entre la Mancomunitat i ACESA (actual Invicat), per tirar endavant el projecte de Centre d’Acollida Turística de la Cella Vinària de Teià (actual CEAV). Amb la signatura, d’una banda Invicat es compromet a aportar 40.000 euros, i per l’altra l’Ajuntament del Masnou es compromet a destinar dita quantia al finançament del mòdul d’accés des de l’autopista, situat al terme municipal del Masnou, fins a la via pública situada en el terme municipal de Teià, descrit al projecte tècnic “Itinerari d’accés des de l’àrea de descans de l’autopista C-32 fins el Centre Enoturístic i Arqueològic Vallmora (CEAV)”. L’ ens municipal també serà l’encarregat d’executar el projecte i garantir-ne la seguretat mentre durin les obres i un cop acabades.

Per últim, la Mancomunitat dels tres municipis, com a titular de la gestió del CEAV adjudicada a l’empresa Tanit didàctica i difusió cultural SL, es farà càrrec de la conservació, manteniment i vigilància de tots els elements funcionals. També assumirà l’obertura, tancament i control de l’accés des del mòdul, de forma que per les portes només s’hi pugui accedir quan el CEAV estigui obert. Igualment, tindrà cura que no accedeixin a l’àrea de descans ni animals ni ciclistes, i prohibirà l’ocupació de la futura zona d’estacionament de vehicles no relacionats amb l’equipament cultural.
Estarà prohibida la col·locació, en l’interior de l’àrea de descans, de qualsevol mena de parada o baixador, per part de les línees de transport regular de viatges per carretera amb recorreguts per l’autopista C-32. En canvi, sí hi podran fer parada aquells autobusos de línies no regulars per facilitar la visita de turistes al centre.

El projecte d’obra

La redacció del projecte executiu de l’obra ha estat a càrrec de l’Ajuntament de Teià. Les obres consisteixen en la instal·lació d’ un mòdul prefabricat que permeti l’accés de persones des de l’àrea de descans de l’autopista C-32 fins al terme municipal de Teià, per poder des d’allà arribar al CEAV.

Els treballs s’iniciaran en el període màxim d’un any, un cop estigui enllestits tots el tràmits, i no s’allargaran més de dos mesos. En primer lloc, l’Ajuntament del Masnou ha d’aprovar inicialment l’actuació específica en sòl no urbanitzable, i posteriorment la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar-ho definitivament. Tot seguit, l’ens municipal haurà d’ aprovar el projecte d’obres i contractarlo. Tanmateix, el conveni especifica un permís de quatre anys prorrogables anualment, fins un màxim de dos anys més, per a la ubicació del mòdul a la zona. El permís serà vigent des de l’ 1 de setembre de 2017 fins el dia 31 d’agost de 2021.

El Centre enoturístic i arqueològic de Vallmora (CEAV)

El projecte del CEAV està basat en la importància del conreu i l’elaboració de vi com a motor de transformació social i econòmica del territori des de la romanització fins a l’actualitat. El complex engloba un centre de producció i emmagatzematge de vi laietà d’època romana on es pot veure la restitució de les dues premses més grans de la península ibèrica, així com una vinya experimental i un centre d’interpretació equipat amb un nou espai museïtzat i una sala polivalent per acollir tastos, tallers i activitats diverses.
L’equipament, que es troba al carrer Ernest Lluch, 41 de Teià, és gestionat per la Mancomunitat de serveis del Masnou, Alella i Teià, i ofereix una agenda d’activitats transversal i adreçada a tots els públics durant tots els mesos de l’any.