Autopistas participa en una jornada tècnica sobre prevenció de incendis forestals

25/04/2017

Autopistas ha participat en la jornada tècnica sobre prevenció d’incendis forestals que organitzava la Generalitat de Catalunya a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.

Prevenir les causes dels incendis forestals va ser l’objectiu d’aquesta sessió centrada principalment en els treballs realitzats en nuclis de poblacions, línies elèctriques i carreteres.

La Unitat d’Obres i Conservació de l’AP-2 / AP-7 va assistir a la sessió compartint l’experiència d’Autopistas en la planificació i execució dels treballs de manteniment de les franges de seguretat i protecció a les carreteres.

La jornada va servir per intercanviar opinions i propostes de millora per crear les sinèrgies necessàries que permetin optimitzar les diferents actuacions que es realitzin.