Abertis Autopistas fa un pas més cap a l’accidentalitat zero i aconsegueix la màxima certificació en Seguretat Viària en la gestió de les seves infraestructures

30/05/2016

Abertis autopistas, l'empresa líder en la gestió d'autopistes segures, intel·ligents i sostenibles, s'ha certificat d'acord amb la norma UNE-ISO 39001. Aquesta distinció avala la gestió excel·lent de la seguretat viària en les operacions fetes per l'equip de professionals de la companyia en totes les autopistes que gestiona per tal de garantir unes infraestructures més segures per als usuaris.

Amb aquesta certificació, que va néixer el 2012 i va començar a aplicar-se a Espanya a partir de 2013, autopistas avança un pas més cap a l'accidentalitat zero a les seves autopistes, tant dels professionals que treballen en pista com dels conductors. A més, aquesta certificació se suma a la ISO 9001 de qualitat i servei, la ISO 14001 per al sistema de gestió mediambiental, i la norma OHSAS 18001, que defineix el model de gestió de seguretat i salut a la feina, que autopistas va renovar el 2015.

Principalment, la certificació reconeix la feina en matèria de seguretat viària feta per la companyia amb l'objectiu de millorar la seguretat de les operacions fetes en la infraestructura i, per tant, la seguretat dels conductors i dels professionals que treballen a la via. En aquest sentit, autopistas ha aconseguit reduir el risc d'accidentalitat del seu equip de professionals i dels usuaris que transiten per la infraestructura, i fer un pas més en la seva aposta per l'accidentalitat zero.

La seguretat viària, el puntal d'autopistas

Per a la consecució d'aquesta certificació, l'empresa certificadora TÜV Rheinland ha valorat les operacions fetes per l'equip d'autopistas, tenint en compte l'exposició al risc dels equips de la companyia durant feines fetes a la via, que el resultat d'aquests treballs hagi estat òptim en termes de seguretat viària, tant per a l'equip que els fa com per al conductor, i finalment, s'ha sotmès a consideració el disseny de la via i les seves característiques tècniques.

L'empresa certificadora ha reconegut també la feina feta per l'organització en la promoció de la sensibilització entre el seu personal en termes de seguretat viària, gràcies a la millora de la comunicació corporativa i a la sensibilització dels professionals que treballen a la companyia. En aquest sentit, autopistas ha treballat per conscienciar els professionals sobre la importància de la seva seguretat i la dels conductors.

Abertis autopistas continuarà treballant per garantir els màxims estàndards de seguretat tant en les operacions fetes pel seu equip de professionals en les vies que gestiona, com en el compromís per una mobilitat sense accidents, en què la millora de la seguretat de les seves infraestructures i la sensibilització de la societat tenen un paper fonamental.