Autopistas avança en el seu compromís amb el medi ambient i obté la certificació de qualitat ambiental en la seva flota de vehicles

02/06/2017

En el marc del Dia Internacional del Medi Ambient, Autopistas, companyia del grup Abertis, celebra l'obtenció de la certificació de qualitat ambiental en la seva flota de vehicles. Aquesta certificació reconeix  la flota tècnica del parc mòbil d’aucat i invicat com a vehicles respectuosos amb el medi ambient i que contribueixen a la reducció de les emissions de CO2.

La Generalitat de Catalunya ha atorgat l’etiqueta ecològica a Autopistas, amb la qual certifica el compliment dels requisits d'excel·lència ambiental, més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent, regulats pel Decret 316/1994, del 4 de novembre, i pel Decret 296/1998, del 17 de novembre. Aquesta identificació reconeix els vehicles de la companyia com una flota verda que contribueix a l'ecoeficiència i a la sostenibilitat en la planificació i gestió de la mobilitat de vehicles de motor.

Complint amb el seu compromís amb el medi ambient, Autopistas ha substituït els vehicles ja amortitzats per nous vehicles amb la catalogació de baixes emissions en C02. Aquesta iniciativa permet no només minimitzar l'impacte de la seva activitat a l'entorn, sinó que també contribueix a millorar la qualitat de l'aire urbà, la salut pública, i a frenar l'efecte hivernacle (GEI).

Per a l'obtenció d'aquesta certificació, aucat i invicat han estat avaluades sota uns criteris ambientals que analitzen aspectes relacionats amb la gestió de la flota, el tipus i l'estat dels vehicles, el coneixement dels conductors en conducció eficient i altres accions de compromís ambiental impulsades per la companyia. Entre els paràmetres analitzats destaca el pla d'estandardització de vehicles, lleugers i pesats, que permetrà a Autopistas reduir un 20% de consum durant el 2021, respecte el 2016.

Una altra mesura implementada en la renovació d'aquesta flota és el desenvolupament d'un pla de formació en conducció eficient dirigit als empleats d'Autopistas, una iniciativa que suposa un notable estalvi de combustible i la millora del manteniment dels vehicles.

L’aposta d’Autopistas pel medi ambient

En els últims anys, Autopistas ha mantingut el seu compromís amb el medi ambient, treballant per aconseguir importants avanços en termes  d’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l'atmosfera.

Durant el 2013, Autopistas posa en marxa el Pla Director de Manteniment Elèctric que afavoreix la gestió de la xarxa d'autopistes des del prisma de l'eficiència i la sostenibilitat. Per assolir-ho s'identifiquen les oportunitats de millora en aquest camp i es planifiquen les actuacions i el seu desplegament tècnic en les instal·lacions de les autopistes.

En línia amb l'àmbit d'eficiència energètica, durant el 2016 s’inicia el Pla de Director de Mobilitat Sostenible amb la certificació de la flota a Catalunya, i es preveu que la Associació  Espanyola de Gestors de Flotes d'Automòbils (AEGFA) i l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) depenent del Ministeri d'energia, turisme i agenda digital, certifiquin com a flota ecològica la totalitat del parc mòbil de la resta de concessionàries d'Autopistas abans de l’1 de gener de 2018.

L’aposta d'Autopistas per frenar l'efecte hivernacle permetrà contribuir amb l'objectiu d'Espanya de reduir un 26% les emissions, principalment originades en el transport i l’ús residencial de combustibles, i amb l'objectiu de la Unió Europea de disminuir un 40 % de les emissions el pròxim 2030 respecte a 1990.