Autopistas equipa les autopistes espanyoles amb 33 dispositius de reanimació cardíaca

19/07/2017

Autopistas, companyia del Grup Abertis, comptarà a partir del proper 30 de juliol amb una dotació de 33 desfibril·ladors semiautomàtics repartits per tota la xarxa d’autopistes gestionada per la companyia a tot el territori nacional. Aquesta iniciativa persegueix l’objectiu de garantir la màxima seguretat i la salut a tots els usuaris, i situa Autopistas com unes de les primeres companyies a apostar per les autopistas cardioprotegides a Espanya.

Aquest projecte, que ja s'ha implantat a les autopistes més modernes d’Europa, dota la xarxa viària d’Autopistas d’una solució innovadora que permetrà ampliar la prevenció en salut cardiovascular i garantir les possibilitats de supervivència dels usuaris que pateixin una crisi o parada cardíaca.

Durant  el primer any de la iniciativa, la companyia posarà en marxa un pla de formació per a tot el seu personal per fomentar les bones pràctiques i posar al seu abast les eines necessàries que assegurin l’ús professional dels aparells i una atenció de primers auxilis de qualitat per a  tots els usuaris.

Autopistas que vetllen per la salut dels usuaris

El servei que ofereixen els aparells cardioprotectors instal·lats a les autopistes de la companyia es basa en una tecnologia que compta amb les màximes garanties de seguretat. L'ús dels desfibril·ladors està totalment exempt de risc, ja que si la persona no està fibril·lant, no es produeix la descàrrega. Només es genera descàrrega quan l'equip així ho aconsella. A més, els aparells proporcionaran instruccions verbals sobre què s'ha de fer en cada moment per evitar confusions i vetllar en tot moment per les pràctiques correctes.

Pel que fa a l’ús, cada vegada que es retiri el desfibril·lador de la localització corresponent saltarà un missatge per permetrà saber quin aparell s’ha activat i on, i es farà una trucada automàtica al 112.

La iniciativa es proposa instal·lar els aparells repartits entre els edificis, els tallers i les àrees de servei de les autopistes, per millorar el manteniment dels desfibril·ladors i protegir-los de la meteorologia i agents externs, i alhora permet que estiguin més a prop de tot el personal de la companyia. Així i tot, per tal de millorar la seva eficàcia i adaptabilitat, es podran retirar i portar amb cotxe allà on es vulgui.

Autopistas i el seu compromís amb la seguretat viària

Les autopistes que formen part de la xarxa de vies d'alta qualitat i capacitat que gestiona Autopistas són infraestructures molt segures. Compten amb la tecnologia més avançada, tant per a la detecció automàtica d'incidències com per a la posada en marxa immediata i coordinada dels protocols d'actuació en cas d'emergència.

Així mateix, la xarxa d'Autopistas compta amb la certificació UNE-ISO 39001, que avala l'excel·lència en la gestió de la seguretat viària dels serveis prestats pels professionals de la companyia en totes les infraestructures que gestiona.

Aquesta certificació reconeix el treball en matèria de seguretat viària realitzat per Autopistas amb l’objectiu de millorar la seguretat de les seves operacions a les vies que gestiona i treballar per una mobilitat sense accidents, ni dels conductors ni dels empleats. La certificació ISO se suma a la ISO 9001 de qualitat i servei, la ISO 14001 pel sistema de gestió mediambiental, i la norma OHSAS 18001 que defineix el model de gestió de seguretat i salut en el treball.

A més, com a part del seu compromís amb la seguretat viària, Autopistas posa a la disposició dels conductors informació de trànsit en temps real mitjançant un telèfon d'atenció al client (902 20 03 20 / 934 927 827), de la pàgina web www.autopistas.com, d'un xat en línia, de canals de Twitter i Linkedin, i de la nova App Autopistas en ruta, que ha estat actualitzada i millorada recentment per oferir la informació del trànsit  amb només un clic i a través d'alertes de veu.

Caryosa Hygienic Solutions, empresa especialitzada en Serveis Integrals de Cardioprotecció, és el nou partner d’Autopistas per a la cardioprotecció de les instal·lacions. Autopistas s'ocupa així d'un nou àmbit de conscienciació i responsabilitat social a favor de la seguretat de clients i empleats, confiant en l’expertise de Caryosa per oferir l’assistència tècnica, el manteniment i la formació relacionada amb els desfibril·ladors.