Autopistas permetrà als clients de calcular la petjada de carboni en els desplaçaments

05/03/2021
  • Autopistas fa un pas més amb aquest projecte apostant per la sostenibilitat i el medi ambient.
  • L’eina, totalment gratuïta, estarà disponible a partir d’avui, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, en el web de la companyia autopistas.com
  • Autopistas ha obtingut recentment la certificació del Sistema de Gestió de l’Energia segons la ISO 50001, que contribueix a reduir la petjada de carboni d’Autopistas d’acord amb el compromís de la Direcció d’Acció Climàtica de disminuir en un 15 % les emissions el 2025.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, Autopistas ha llançat una eina que permet als clients de calcular la petjada de carboni dels seus desplaçaments. D’aquesta manera, els conductors que ho vulguin poden calcular les emissions de CO2 en circular per les autopistes d’Abertis mitjançant la pàgina web de la companyia www.autopistas.com 

Per calcular la petjada, només cal seleccionar els paràmetres següents:

  • L’origen / destinació del trajecte.
  • El consum de combustible del vehicle (l o kg/100 km). Per als vehicles elèctrics, la capacitat (kWh) i l’autonomia (km) de la bateria. Per als híbrids endollables, el consum de combustible (l/100 km), la capacitat (kWh) i l’autonomia (km) de la bateria del vehicle.
  • La classe de vehicle entre les opcions disponibles per als diversos tipus de combustible o de motorització (turisme, motocicleta, autocar, autobús, furgoneta, camió refrigerat o sense refrigerar).
  • Les emissions que es deriven del consum de combustible / tipus de vehicle.

Una vegada seleccionats, l’eina en mostra el resultat.

La petjada de carboni és el volum d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeix l’ésser humà quan fabrica un producte o duu a terme les activitats diàries, i s’expressa en les tones de CO2 equivalents.

D’aquesta manera, cada persona deixa una petjada de carboni en el planeta que depèn del seu consum i dels hàbits diaris: alimentació, com compra diàriament, quin consum energètic fa, quin mitjà de transport fa servir.

Així mateix, Autopistas disposa d’una metodologia verificada per Aenor que li permet de fer un seguiment de les emissions que genera la nostra activitat, tant per l’ús de la climatització, l’ús del parc mòbil en l’atenció als serveis viaris com pels consums elèctrics (en la il·luminació exterior, funcionament de túnels, etc.) destinats a l’explotació, la conservació i el manteniment de les autopistes.

Compromesos amb el medi ambient

A Autopistas treballem amb criteris mediambientals destinats a fer un ús racional dels recursos naturals, reduir les emissions, fer un consum eficient de l’energia, protegir la biodiversitat i gestionar com cal els residus i l’aigua.

Fem una planificació de cadascuna de les nostres actuacions per complir la normativa ambiental, reduir la contaminació i els seus impactes que causa l’activitat i l’ús de la infraestructura. Tenim un sistema de seguiment ambiental, amb una metodologia de controls d’operacions i la certificació de la norma ISO 14001 que avala la nostra voluntat de contribuir en la protecció del medi ambient, més enllà del compliment normatiu. Alguns dels aspectes ambientals més rellevants de l’activitat que duem a terme són: el consum de recursos com l’aigua, els combustibles fòssils, els abocaments a les lleres, els residus, el soroll, l’afecció al sòl o l’efecte sobre la fauna.

Cal remarcar la contribució de la certificació del Sistema de Gestió de l’Energia segons la ISO 50001 en la reducció de la petjada de carboni d’Autopistas, d’acord amb el compromís de la Direcció d’Acció Climàtica de disminuir en un 15% les emissions el 2025 respecte de l’any base 2018.