Autopistas posa en marxa una campanya de seguretat viària per a transportistes

11/02/2020
  • Un anàlisi previ sobre la sinistralitat dels transportistes determina que els camions representen el 25% del total de l’accidentalitat enregistrada a les autopistes.
  • La distracció és una de les principals causes de accidentalitat en aquest tipus de vehicles.
  • Entre els factors de risc destaquen els relacionats amb la distancia de seguretat, la ocupació dels carrils, l’ús de l’intermitent, la manipulació d’objectes al volant o l’ús del cinturó, entre d’altres.
  • Autopistas ha compartit aquesta campanya amb la Dirección General de Tráfico (DGT) i el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco, coincidint amb la campanya de control de vehicles destinats al transport de mercaderies i persones (operación Truck and Bus) que la organització Internacional de Policias de Tráfico (TISPOL) posa en marxa des d’avui i fins el 24 de febrer.

Barcelona, 11 de febrer de 2020. Autopistas, companyia del grup Abertis, ha posat en marxa una campanya de seguretat viària per a conductors de vehicles pesants.

Tot i ser un col·lectiu altament professional, en el 25% dels accidents totals a la Xarxa d’autopistes hi ha implicat un vehicle pesant. Segons les dades de 2019 elaborades des del Centre de Seguretat Viària d’Autopistas, en el 55% dels accidents mortals hi ha involucrat un vehicle pesant.

Per aquest motiu, la companyia ha posat en marxa aquesta campanya amb l’objectiu de conscienciar els usuaris d’aquesta realitat i, així, reduir el nombre d’incidències i millorar la seguretat d’aquest col·lectiu.

Autopistas ha compartit aquesta campanya amb la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, que col·laboraran en la seva difusió amb l’objectiu de conscienciar els conductors de la importància de seguir les recomanacions de seguretat que estableix la llei i de les particularitats de la conducció a les autopistes.

 La distància de seguretat entre vehicles i la invasió del voral

Tot i tractar-se d’un col·lectiu amb molta experiència al volant i que sap com actuar en cas d’incidència, s’han detectat certes conductes que es poden millorar amb l’objectiu de reduir la sinistralitat amb aquest tipus de vehicles.

Segons les dades extretes del darrer “Estudi de comportament de conductors de vehicles pesants” realitzat per Autopistas, en relació a la distancia mínima de seguretat, el 8,4 % dels camions incompleix la recomanació de deixar 2 segons d’espai quan circula darrere d’un altre camió, mentre que el 6,5% tampoc la respecta quan es tracta d’un vehicle lleuger qui els precedeix.

El fet de no complir amb la distancia mínima de seguretat suposa un perill per a la seguretat viària, ja que redueix el temps de reacció davant d’un imprevist i, especialment, quan es circula darrere d’un altre vehicle pesant, dificultant a més la visibilitat de la via.

D’altra banda, l’estudi determina que el 3,5% dels camions tendeix a trepitjar la línia que separa el carril del voral, i inclús enviar-lo. Aquesta conducta suposa un risc addicional, ja que pot provocar col·lisions amb vehicles aturats i inclús atropellaments de peatons.

L’estudi analitza també l’ús que fan els vehicles pesants dels diferents carrils de l’autopista. En relació a això, determina que el 99,2% circula pel carril dret quan es troben amb trams de poc trànsit, però, en canvi, quan ho fan en situacions amb molta densitat de trànsit, el 27,4% utilitza un carril inadequat.

 L’ús d’intermitents i els avançaments

Segons les dades extretes, el 88,9% dels avançaments realitzats per vehicles pesants senyalitza correctament amb l’intermitent els avançaments.

Autopistas recorda la importància de respectar la normativa que obliga a senyalitzar tots els canvis de carril i incorporacions amb antelació i recorda la importància de respectar la resta de conductors que no poden preveure les teves accions.

Autopistas aconsella als transportistes utilitzar sempre el carril dret de l’autopista, per a contribuir a la bona circulació i visibilitat en les vies i situar-se en un altre carril exclusivament quan les circumstàncies del trànsit o de la via ho aconsellin.

 L’ús del cinturó i la manipulació d’objectes

No portar posat el cinturó o manipular objectes al volant són avui dia dels factors de risc dels quals més consciència han pres els conductors. Segons l’observatori, un 97,4% dels transportistes fan us del cinturó mentre circulen. El percentatge baixa quan es tracta de l’acompanyant del conductor, i només un 71% d’aquests el porta posat.

En relació a la manipulació d’objectes, l’informe apunta que el 3,4% dels transportistes circula manipulant el mòbil, el navegador, menjant o fumant en trams amb molt tràfic, mentre que el 5,6% ho fa en els trams amb poca densitat.

 Visió 0 accidents

La xarxa d’Autopistas està concebuda i construïda com a vies d’alta capacitat i altes prestacions. Són autopistes altament segures, que compten amb la tecnologia més avançada tant per a la detecció automàtica d’incidències, com per a l’engegada immediata i coordinada dels protocols d’actuació en cas d’emergència.

Les dades apunten que el risc de tenir un accident a l’autopista és 4 vegades menor que en una carretera convencional. És a dir, davant certs errors vinculats amb el factor humà, les autopistes disposen dels mitjans i recursos per minimitzar els riscos d’aquests errors.

Per garantir la màxima seguretat viaria, la xarxa d’Autopistas compta amb la certificació UNEIX-ISO 39001, que avala l’excel·lència en la gestió de la seguretat viària dels serveis prestats pels professionals de la companyia en totes les infraestructures que gestiona.

Aquesta certificació reconeix el treball en matèria de seguretat vial realitzat per Autopistes en honor de millorar la seguretat de les seves operacions en les vies que gestiona i treballar per una mobilitat sense accidents de cara als conductors i als seus empleats. La certificació ISO es suma a la ISO 9001 de qualitat i servei, la ISO 14001 per al sistema de gestió mediambiental, i la norma OHSAS 18001 que defineix el model de gestió de seguretat i salut a la feina.