Entra en vigor la gratuïtat dels vehicles elèctrics a les autopistes de la Generalitat

18/09/2015

Els peatges a les autopistes titularitat de la Generalitat seran gratuïts per a tots els vehicles elèctrics a partir d’aquesta mitjanit.

..

14 de setembre de 2015

Els peatges a les autopistes titularitat de la Generalitat seran gratuïts per a tots els vehicles elèctrics a partir d’aquesta mitjanit. La mesura s’aplicarà a la C-16, inclosos els túnels de Vallvidrera; la C-32, tant en el tram del Maresme com el del Garraf-Baix Penedès (autopista Pau Casals); i a les barreres de peatge de la C-33 a Mollet del Vallès. Se’n podran beneficiar els més de 3.100 vehicles elèctrics que, es calcula, circulen actualment per Catalunya.

La mesura té per objectiu incentivar la circulació de vehicles nets, que no generen emissions i, per tant, no contaminants.

Els propietaris que es vulguin acollir a la bonificació hauran de disposar de la certificació de qualitat de l’aire “vehicle ECO” que s’obté registrant-se al portal EcoviaT. Aquest portal disposa, des de l’any 2011, d’un sistema de descomptes que, en funció del peatge, és del 30% per als vehicles amb baixes emissions i per als que fan més de 16 viatges, i del 40% per als ocupats per 3 o més persones. Amb el nou descompte, els vehicles elèctrics passaran a obtenir directament una bonificació del 100%, sigui quina sigui la seva recurrència o ocupació.

Els conductors de vehicles ecològics registrats en aquest portal reben també una etiqueta acreditativa per utilitzar el carril bus-VAO-ECO de la C-58.

Els vehicles elèctrics a Catalunya

Es calcula que a Catalunya hi circulen més de 3.100 vehicles elèctrics.

L’encariment dels combustibles registrat en el període 2008-2014 va estimular la priorització del transport públic i de la bicicleta i que els fabricants de vehicles invertissin en innovació per diversificar la dependència del petroli, apostant per combustibles més nets, com el gas natural, o propulsions amb emissions zero, com el vehicle elèctric. Tot i així, la implantació dels vehicles elèctrics s’està produint de manera tímida, en tenir un preu de mercat substancialment més elevat que el dels cotxes convencionals, afegit a la disminució de la venda de vehicles dels darrers anys. Aquesta baixa penetració al mercat de l’automoció es pot veure agreujada amb els baixos preus actuals del petroli, que es preveu puguin mantenir-se així durant un període força llarg.

La decisió del Departament de Territori i Sostenibilitat respon a la voluntat d’afavorir la posada en circulació dels vehicles que contribueixen a que les nostres ciutats puguin gaudir d’entorns més saludables, reduint els nivells de soroll i la contaminació de l’aire.

Catalunya disposa actualment d’una de les xarxes de recàrrega ràpida i semi-ràpida més denses d’Europa, amb més de 600 punts públics, 42 dels quals són punts de recàrrega ràpida -càrregues de vehicles elèctrics de menys de 30 minuts-, i 17 són punts de recàrrega de gas natural.

Pel que fa a la recàrrega domèstica, el Govern ha donat un nou impuls al vehicle elèctric amb la recent modificació del Codi civil català que facilita la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en blocs d’edificis, a petició de l’interessat, sense requerir cap tipus de majoria.

L’EcoviaT

El portal EcoviaT té registrats uns 3.400 vehicles amb baixes emissions que actualment gaudeixen de descomptes, que s’apliquen de dilluns a divendres no festius.

Inclou, entre d'altres, els vehicles de gas natural, autogas (GLP) i els híbrids.

El Pla per a la millora de la qualitat de l’aire de l’àrea de Barcelona

La mesura s’emmarca en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire Horitzó 2020 a 40 municipis metropolitans, que va aprovar el Govern fa un any, moltes de les accions del qual es destinen a reduir la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit, responsable del 50% de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM10) de tota l’àrea.

Paral·lelament, hi ha vigents d’altres mesures com la reducció de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles menys contaminants en la gran majoria dels municipis catalans, la possibilitat d’usar peatges tous, els aparcaments incentivats, la possibilitat de circular per carrils reservats especials com son l’ús de les vies de servei VAO, o les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei del taxi que operen dins la Zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, és a dir, a Barcelona i 39 municipis més de l’entorn metropolità.