Política de privadesa

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

Introducció

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

A qui es comuniquen les teves dades?

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Quins són els teus drets?

INFORMACIÓ GRAVACIONS CAMPANYA VIALITAT HIVERNAL

Introducció

Aquesta Política de Privadesa s’aplica al web d’Autopistas (www.autopistas.com), així com a les aplicacions, i altres productes i serveis que puguis contractar per mitjà de la pàgina web (anomenats col·lectivament “Serveis”). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen en la Política de Privadesa, Autopistas podrà comunicar les teves dades personals a altres empreses del Grup quan sigui necessari per a la prestació dels serveis.

Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada, però t’ho comunicarem per mitjà de la pàgina web o d’altres mitjans per tal que puguis conèixer les modificacions i puguis seguir utilitzant els nostres “Serveis”. El fet de continuar gaudint dels nostres “Serveis” després d’haver-te comunicat els canvis, voldrà dir que hi estàs d’acord, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals que facilitis a la pàgina web (www.autopistas.com) serà la societat Abertis Autopistas España S.A. Unipersonal (d’ara endavant, Autopistas), amb domicili a Paseo de la Castellana, núm. 39, 28046 – Madrid.

Per a l’adequada gestió en el tractament de les teves dades personals, Autopistas té designat un Delegat de Protecció de Dades al qual podràs contactar per resoldre qualsevol qüestió que necessitis al respecte, per mitjà del correu electrònic protecciondedatos@autopistas.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A Autopistas podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

 1. Contacte: gestionar les teves dades personals quan contactes amb Autopistas per mitjà del formulari de contacte. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar per mitjà dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.
 2. Xat: gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui una pregunta o qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs. T’informem que, per motius de seguretat i de qualitat del servei, la conversa que iniciaràs al xat pot ser enregistrada.
 3. Treballa amb nosaltres: gestionar la recepció dels currículums vitae que ens enviïs per correu electrònic, així com de les dades personals que es generin a partir de la teva participació en els processos de selecció organitzats per Autopistas, amb la finalitat d’analitzar el teu perfil professional a la vista dels llocs vacants o de nova creació. T’informem que conservarem les teves dades per un període de temps inferior a un any per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d’ocupació existents.
 4. Registre Àrea de Client: gestionar el teu registre a l’Àrea Clients, així com altres dades addicionals que es puguin generar amb la finalitat de gestionar les peticions que registris per mitjà de l’Àrea Clients, i en resum de la teva relació amb nosaltres. Per mitjà del registre a l’Àrea Clients, i mitjançant aquesta, podràs: gestionar les dades que hi ha incloses, dissenyar i compartir rutes, contractar productes i serveis oferts per Autopistas i per tercers, consultar el teu consum i facturació, accedir a promocions i descomptes, conèixer l’estat de consultes i reclamacions que s’hagin fet per mitjà d’aquest canal, així com gestionar les consultes que hagis registrat per mitjà de l’Àrea Clients que Autopistas posa a la teva disposició.
 5. Contractació de productes i serveis: gestionar la contractació de productes i serveis, així com dades posteriors que es puguin derivar de la relació amb Autopistas. En el procediment de contractació es demanaran, entre d’altres, dades relatives a la targeta de crèdit, que seran comunicades a l’entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es farà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de la prestació de serveis necessària per a la contractació del producte o servei.
 6. Publicitat de productes i serveis propis: Autopistas podrà fer-te arribar, per correu postal, correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres serveis.
 7. Conservació de dades per a l’enviament de publicitat de productes i serveis d’Autopistas: sempre que ho hagis autoritzat, Autopistas tractarà les teves dades personals, un cop acabada la relació contractual, per enviar-te publicitat relacionada amb els nostres serveis propis, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques.
 8. Perfilat amb fonts externes: Autopistas elaborarà perfils a partir de la informació facilitada per tercers mitjançant estudis de màrqueting i procediments estadístics i de segmentació que ens permetin adaptar les nostres ofertes de productes i serveis a les teves característiques i necessitats. La teva acceptació no implica la presa de decisions automàtiques.
 9. Publicitat de productes i serveis d’empreses col·laboradores d’Autopistas: quan així t’ho demanem, les teves dades seran tractades en aquest supòsit amb la finalitat de fer-te arribar, per mitjà de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb serveis i productes de terceres empreses localitzades a les àrees de servei, relacionades amb la restauració i l’hostaleria, comercialització de combustible i de recàrrega elèctrica de vehicles i/o tallers de reparació o altres serveis que puguin prestar en aquestes àrees de servei futurs operadors. De la mateixa manera, i quan ens hagis donat el teu consentiment, Autopistas podrà comunicar les teves dades personals a aquestes empreses perquè puguin enviar-te publicitat dels seus productes.
 10. Videovigilància: Més informació al següent enllaç.
 11. Altres canals: també podrem posar-nos en contacte amb tu i recollir les teves dades per mitjà d’altres canals, com ara telèfon, correu electrònic, apps amb titularitat d’Autopistas o per mitjà de les xarxes socials. En aquest cas, t’informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i si s’escau, demanarem el teu consentiment en cadascun d’aquests canals.

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades que facilites mitjançant l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.
 • Dades derivades de la prestació del servei. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació per mitjà de la pàgina web pública o de l’accés a l’Àrea Clients que ens proporciones de manera indirecta i que es deriven de la pròpia prestació i del manteniment d’aquesta activitat.
 • Dades obtingudes d’estudis de màrqueting en què hagis acceptat participar i en què hagis donat el teu consentiment perquè les utilitzin.

En funció del servei, les dades tractades abasten la tipologia següent:

 • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, matrícula del teu vehicle).
 • Dades econòmiques i operatives relacionades amb les transaccions fetes a l’autopista (p. ex., dades dels trànsits fets a l’autopista i les transaccions efectuades a peatges).
 • Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex., pagaments dels serveis fets).
 • Dades d’informació comercial (p. ex., interessos en productes o serveis).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a “Contacte“, “Xat” i “Registre a l’Àrea Clients” i altres canals de comunicació a la teva disposició, es basa en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, en la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació és l’execució del contracte de prestació de serveis o productes d’Autopistas (segons els termes i les condicions que consten a la pàgina web, apartat “Contractar un producte”).

El tractament de les teves dades relatives a “Treballa amb nosaltres” es basa en la remissió voluntària del teu currículum vitae i en la seva conservació, en virtut de l’interès legítim del nostre departament de Recursos Humans.

L’enviament de publicitat de productes propis podrà basar-se en l’interès legítim d’Autopistas quan et registris a l’Àrea Clients o contractis un servei. En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, els tractaments de les teves dades estaran basats en el consentiment que ens hagis donat i que conservarem mentre no demanis la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

L’enriquiment de les teves dades amb fonts externes parteix del teu consentiment.

A qui es comuniquen les teves dades?

Les dades recaptades per Autopistas a “Contacte“, “Xat“, “Treballa amb nosaltres” i “Registre a l’Àrea Clients” podran comunicar-se a les concessionàries del Grup Abertis (des d’ara, totes elles denominades de forma conjunta “Concessionàries“), quan això sigui necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o servei:

 • Autopistas Concesionaria Española S.A. UNIPERSONAL (ACESA).
 • Autopistes de Catalunya, S.A. Concessionària de la Generalitat de Catalunya (Unipersonal) – (AUCAT).
 • Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. Concessionària de la Generalitat de Catalunya – (INVICAT).
 • Autopistas de León, Concesionaria del Estado, Sociedad Unipersonal – (AULESA).
 • Castellana de Autopistas S.A., Concesionaria del Estado, Sociedad Unipersonal – (CASTELLANA).
 • Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A. Sociedad Unipersonal – (AVASA).

De la mateixa manera, en cas que contractis algun dels serveis oferts per mitjà de l’Àrea Clients, les teves dades seran comunicades a les entitats encarregades de la gestió del cobrament, així com a les entitats següents, encarregades de la prestació del servei segons es recull a continuació:

Servei Cessionaris Descripció
Molins de Rei -Gelida – Martorell ACESA Permet que, si es viatja de manera habitual per l’autopista AP-7 entre Martorell, Gelida i Molins de Rei, es pugui aconseguir fins al 30% de descompte en els peatges de determinats trams.
Plan 15 Castellana Descomptes telepeatge AP-6.
TruckPlan Concessionàries Descomptes de peatge a totes les Autopistas Abertis.
Ticket Express Concessionàries Servei d’enviament de tiquet de pas en peatge.
E-factura Concessionàries Enviament de factura electrònica.

Així mateix, i en cas que hagis donat el teu consentiment, les teves dades podran ser comunicades a terceres empreses localitzades a les Àrees de Servei, relacionades amb la restauració i l’hostaleria, la comercialització de combustible i la recàrrega elèctrica de vehicles i/o tallers de reparació o altres serveis que puguin prestar en aquestes àrees de servei futurs operadors.

Quan així ho exigeixi la llei, Autopistas podrà comunicar les dades als cossos i forces de seguretat competents.

En cap cas no es faran transferències internacionals.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades s’eliminaran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, que implica el seu bloqueig, i estaran disponibles tan sols si ho sol·liciten jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se, i transcorregut el termini, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Autopistas estem tractant dades personals que el concerneixen.

De la mateixa manera, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, tens els drets següents:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals que et concerneixen estem tractant.
 • Demanar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part d’Autopistas, o fins i tot a demanar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • Demanar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a demanar-nos la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, t’informem que només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixaríem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret en qualsevol moment a oposar-te a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, tant pròpia com de tercers, i a retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquell consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitud escrita adreçada a Abertis Autopistas España S.A. Unipersonal, o a qualsevol de les Concessionàries, al domicili postal Avinguda del Parc Logístic, 12-20 – 08040 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a protecciondedatos@autopistas.com, indicant en tots dos casos “Política de Privadesa”.

Si desitges cance.lar el teu compte a l’Àrea Clients, pots fer-ho aquí: cance.lar compte. Recorda que per a cance.lar el teu compte has d’estar registrat.

Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets. Pots posar-t’hi en contacte per mitjà de la seva pàgina web: www.agpd.es.

INFORMACIÓ GRAVACIONS CAMPANYA VIALITAT HIVERNAL

Durant les situacions d’alerta 4 i 5 de la campanya de vialitat hivernal, Castellana d’Autopistas S.A.U (D’ara endavant, Castellana), amb CIF A82492729 i domicili al Centre d’Explotació i Control AP-6, PK 57, San Rafael (40410), Segovia, com a Responsable del Tractament, realitzarà tractaments de dades que consisteixen en l’enregistrament de les trucades entrants i sortints del Centre d’Operacions i Seguretat Vial.

Les finalitats del tractament d’aquestes dades son:

 • Gestionar les actuacions necessàries en les situacions d’alerta 4 i 5.
 • Poder justificar les actuacions realitzades davant reclamacions eventuals.

La base de licitud per al tractament de les dades és: 1) l’interès públic relacionat amb la gestió de situacions d’alerta i 2) la satisfacció d’un interès legítim de Castellana relacionat amb la justificació de les actuacions dutes a terme.

Els enregistraments seran conservats el temps necessari per a gestionar les actuacions realitzades al marc de la Campanya de Vialitat en les actuacions definides, i en tot cas, durant 60 dies. Posteriorment, les dades seran bloquejades i estaran disponibles a sol·licitud d’Autoritats, Jutges i Tribunals, o les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar. Transcorregut aquest termini, procedirem a la seva completa eliminació.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i supressió mitjançant una sol·licitud escrita dirigint-se a protecciondedatos@autopistas.com o a Atenció al Client. Av. del Parc Logistic, 12-20, 08049 Barcelona (Ref. Política de Privacitat COP), acreditant la seva identitat, mitjançant una copia del seu DNI o un altre document equivalent, indicant el dret que vol exercir.

L’informem que pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@autopistas.com. Finalment, indicar-li que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.agpd.es